DUBU superbruger til kombinationsstilling

Er du DUBU superbruger, socialrådgiver/socialformidler OG med erfaring fra børn- og familieområdet, så er du måske vores nye kollega?
 
En af vores to dygtige DUBU superbrugere er gået på barsel, hvorfor vi søger en ny fast DUBU superbruger kollega i familieafdelingen.
DUBU funktionen er fordelt på to medarbejdere, der hver er kompenseret i sager/opgaver svarende til 18,5 time pr. uge. Der er således tale om en kombinationsstilling, hvor du halvdelen af tiden vil varetage DUBU superbrugerfunktionen, mens du den anden halvdel af tiden vil varetage opgaver som udarbejdelse af børnefaglige undersøgelser, opfølgninger mv., der har til formål at understøtte den daglige drift.
Vi er inde i en positiv faglig udvikling på børne- og familieområdet med fokus på det gode samarbejde med borgere og samarbejdspartnere. En stor del af denne udvikling skyldes en systematik i sagsbehandlingen, som netop DUBU understøtter.
DUBU teamet består således af to medarbejdere, der dækker for hinanden ved ferier, såvel som I supplerer hinanden i superbrugeropgaven.
 
Vi forventer af dig at:
Du er superbrugeruddannet og har erfaring med opgaven
Dit positive sind og indstilling smitter af på dine kollegaer
Du er dygtig formidler
Du løser opgaven der kaldes på
Du kan arbejde selvstændigt OG er teamplayer
Du er modig, ordentlig og dygtig
Du evner at samarbejde bredt og har fokus på medinddragelse
Du har organisatorisk tæft og forstår præmissen at arbejde i en politisk styret organisation
Du har borgeren i fokus i opgaveløsningen
 
Du kan forvente:
Superdygtige og engagerede kollegaer og ledere
En faglig ambitiøs afdeling, hvor vi støtter hinanden
En afdeling, der vægter det gode samarbejde med borgere såvel som samarbejdspartner
En individuelt tilrettelagt mentorordning
Glade kollegaer og god stemning
                         
Om stillingen:
Der er tale om en fast fuldtidsstilling. For nuværende er stillingen en kombinationsstilling. Stillingen er til besættelse snarest muligt. Du er ledelsesmæssigt forankret under teamlederen for fremskudte, front og integration.
 
Om Familieafdelingen:
Vi er ca. 70 ansatte i Familieafdelingen, og vi har til huse på Viborg Rådhus, der i høj grad understøtter samarbejde på tværs af forvaltninger og kreative løsninger til gavn for vores borgere.

Afdelingen består af:
• Fremskudte socialrådgivere (bygger bro mellem almensystemet og Familieafdelingen)
• Fronten (modtager og vurderer alle underretninger, afdækker alle nye sager mv)
• Integrationsteamet (arbejder med flygtningefamilier indenfor integrationsperioden)
• Handicapteamet (der primært arbejder efter SEL §§ 41 og 42, men også efter SEL § 50)
• Børneteamet (udsatte familier med børn i alderen 0-12 år)
• Ungeteamet (udsatte familier med børn i alderen 13-18 (23) år)
• Lederteamet består af 4 teamledere, en socialfaglig koordinater og en kvalitetssikringskoordinator, der arbejder på tværs af afdelingen samt en afdelingsleder
 
Som afdeling sætter vi spot på det forebyggende sociale arbejde. Vi arbejder sammen med resten af Børn- og Unge med TOPI (tidlig opsporing og indsats) og fælles grundlag for børns læring. Vi tror på at den bedste indsats for vores borgere sker i samarbejde med borgeren og vores samarbejdspartnere.
Familiens netværk, privat såvel som professionelt, har stor betydning for om vi sammen med familierne lykkes med vores indsatser. Derfor vægter vi inddragelse af netværk højt. Vi tror på at vi gennem mobilisering af netværket får skabt bedre og mere holdbare løsninger for familierne.
Siden 2010 har vi haft - og har fortsat - et skærpet fokus på gravide og spædbørnsområdet. Vi har i snart 2 år haft en rådgiver ansat til at varetage en fremskudt funktion med samarbejdsflader til Jordemodercentret, børneafdelingen og de praktiserende læger.
Vores fokus er rettet mod at skabe balance mellem den stabile lovmedholdelige drift OG udvikling af driften. Vi vægter samtidig at være en fagligt velfungerende afdeling med plads til mangfoldighed.
 
Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte:
Teamleder, Line Rugbjerg Ilsøe på telefon 23 64 32 61
DUBU superbruger, Louise Ki Andersen på telefon 41 93 34 55 
 
Ansættelsessamtalen bliver afholdt følgende dato: 26. juni 2019