Fast "flyverstilling" - genopslag

Er du socialrådgiver eller socialformidler med erfaring fra børn- og familieområdet, så er du måske vores nye kollega, der kommer til at arbejde sammen med glade og engagerede kollegaer i Viborg Kommunes Familieafdeling.
 
Vi har stor succes med vores tidsbegrænsede flyverstillinger i familieafdelingen, hvorfor vi vælger at permanentgøre stillingerne.
Vi er inde i en positiv faglig udvikling på børne- og familieområdet med fokus på det gode samarbejde med borgere og samarbejdspartnere.
For at understøtte den daglige drift og perioder med ”slip” og overgange har vi valgt at oprette to faste ”flyverstillinger”, der har til formål at understøtte primært vores børne- og ungeteam i form af opgaver som børnefaglige undersøgelser, opfølgning og revidering af handleplaner. Den ene stilling er blevet besat internt, hvorfor vi fortsat mangler en ”flyver”.
 
Vi forventer af dig at:
- du aktivt bidrager med dit faglige perspektiv og dit positive sind
- du kan arbejde selvstændigt og trives med dette
- du er modig, ordentlig og dygtig
- du evner at samarbejde bredt og har fokus på medinddragelse
- du har organisatorisk tæft og forstår præmissen at arbejde i en politisk styret organisation
- du har gode kommunikative evner
- du vægter inddragelse af borgerens perspektiv
- du har erfaring med myndighedsområdet
- du kan sikre gode overgange med fokus på borgeren
 
Du kan forvente:
- Superdygtige og engagerede kollegaer og ledere
- En faglig ambitiøs afdeling, hvor vi støtter hinanden
- En afdeling, der vægter det gode samarbejde med borgere såvel som samarbejdspartner
- En individuelt tilrettelagt mentorordning
- Glade kollegaer og god stemning
                        
Om stillingen:
Der er tale om 1 fast fuldtidsstilling. Stillingen er til besættelse pr. 1. juli 2019 eller snarest derefter. Du er ledelsesmæssigt forankret under teamlederen for fremskudte, front og integration. Dine opgaver modtager du fra vores kvalitetssikringskoordinator. Du vil således ikke sidde med en fast sagsstamme, men løse opgaver for dine kollegaer.
 
Om Familieafdelingen:
Der er ca. 70 ansatte i Familieafdelingen, og vi har til huse på Viborg Rådhus, der i høj grad understøtter samarbejde på tværs af forvaltninger og kreative løsninger til gavn for vores borgere.

Afdelingen består af:
  • Fremskudte socialrådgivere (bygger bro mellem almensystemet og Familieafdelingen)
  • Fronten (modtager og vurderer alle underretninger, afdækker alle nye sager mv)
  • Integrationsteamet (arbejder med flygtningefamilier indenfor integrationsperioden)
  • Handicapteamet (der primært arbejder efter SEL §§ 41 og 42, men også efter SEL § 50)
  • Børneteamet (udsatte familier med børn i alderen 0-12 år)
  • Ungeteamet (udsatte familier med børn i alderen 13-18 (23) år)
  • Lederteamet består af 4 teamledere, en socialfaglig koordinater og en kvalitetssikringskoordinator, der arbejder på tværs af afdelingen samt en afdelingsleder
 
Som afdeling sætter vi spot på det forebyggende sociale arbejde. Vi arbejder sammen med resten af Børn- og Unge med TOPI (tidlig opsporing og indsats) og fælles grundlag for børns læring. Vi tror på, at den bedste indsats for vores borgere sker i samarbejde med borgeren og vores samarbejdspartnere.

Familiens netværk, privat såvel som professionelt, har stor betydning for om vi sammen med familierne lykkes med vores indsatser. Derfor vægter vi inddragelse af netværk højt. Vi tror på, at vi gennem mobilisering af netværket får skabt bedre og mere holdbare løsninger for familierne.
Siden 2010 har vi haft - og har fortsat - et skærpet fokus på gravide og spædbørnsområdet. Vi har i snart 2 år haft en rådgiver ansat til at varetage en fremskudt funktion med samarbejdsflader til Jordemodercentret, Børneafdelingen og de praktiserende læger.

Vores fokus er rettet mod at skabe balance mellem den stabile lovmedholdelige drift OG udvikling af driften. Vi vægter samtidig at være en faglig velfungerende afdeling med plads til mangfoldighed.
 
Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte:
Teamleder, Line Rugbjerg Ilsøe på telefon 23 64 32 61
Socialrådgiver, Henriette Rasmussen på telefon 41 93 34 39  
 
Ansættelsessamtalen bliver afholdt følgende dato: 26. juni 2019