Jobindsatsmedarbejder

Jobindsatsmedarbejder
... søges til vores jobsøgningsforløb Job og uddannelse på Vestervangsvej - Jobigen Viborg

Vil du være med til at motivere og understøtte ledige sammen med et team af engagerede kollegaer, der har fokus på job og at skabe resultater sammen med ledige borgere? Så glæder vi os til at møde dig.
 
Job og uddannelse er et kursustilbud til ledige, som ønsker at styrke deres kompetencer i forhold til blandt andet jobsøgning, brancheskifte og uddannelsesvalg. Tilbuddet er bygget op omkring en række centrale temaer, som CV, ansøgning, jobsamtalen, kompetencefokus samt ABC jobsøgningsplan.


Som jobindsatsmedarbejder i Job og uddannelse, skal du kunne varetage 4 roller - den virksomhedsvendte rolle, den mentorlignende rolle, rollen som coach- og samtalepartner samt i mindre grad myndighedsrollen. Herudover skal du også have evnerne til at facilitere jobsøgningsforløb i både større og mindre grupper.
 
For at kunne varetage jobbet forestiller vi os at du:
 • Trives med opsøgende virksomhedskontakt og kan skabe netværk
 • Vil medvirke til at virksomhederne i Viborg Kommune har adgang til den nødvendige arbejdskraft
 • Naturligt medvirker i etableringen af arbejdspladsbaserede indsatser, herunder aftaler om småjobs, løntilskud samt virksomhedspraktik mellem de ledige og virksomhederne
 • Har erfaring og indsigt i at planlægge samt afholde gruppebaserede aktiviteter
 • Har stort kendskab til redskaber inden for jobsøgning og kan formidle denne viden til andre
 • Vægter tværgående samarbejde og forpligtende relationer højt
 • Har et godt humør og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • Har flair for brug af IT-systemer og SoMe
 
Vi forventer, at du
 • Har stærke formidlingsevner og kan skabe gejst samt motivation hos de ledige
 • Møder andre mennesker i øjenhøjde og kan favne forskellighed
 • Har en anerkendende tilgang og arbejder motiverende med et afsæt i troen på den ledige
 • Kan sætte mål og retning sammen med de ledige, med fokus på den hurtigste vej til selvforsørgelse
 • Er nysgerrig på nye tendenser og muligheder indenfor jobsøgning
 • Er resultatorienteret, kreativt tænkende og samtidigt god til at strukturere din tid
 • Tør sætte dig selv i spil og udvikle egen praksis igennem evaluering fra både ledige og kolleger
 
Vi tilbyder dig:
 • Et team hvor rummelighed, åbenhed, fleksibilitet, ærlighed og humor er kerneordene
 • Høj faglighed og gode muligheder for udvikling og sparring
 • Stor medindflydelse i at udvikle tilbuddet, så det er tidssvarende og fremstår professionelt
 • Et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer samt anerkendende og værdibaseret ledelse 


Om Jobigen Viborg
Jobigen Viborg er en institution i Viborg Kommunes beskæftigelsesindsats, som løser opgaver for såvel beskæftigelsesområdet som for socialområdet. På tværs af teams, afdelinger og forvaltninger har vi skabt en kultur, hvor ordentlighed og tætte relationer til både borgere og virksomheder er i centrum.
 
Vores kerneydelse er at hjælpe ledige og sygemeldte i varig selvforsørgelse og samtidig understøtte, at virksomhederne altid har adgang til og ikke mangler arbejdskraft.
 
Er du mangfoldig i dit menneskesyn? Vægter du ordentlighed i din relation til andre? Er du interesseret i at udvikle din praksis og dermed dygtiggøre dig og har du MOD til at møde borgere og virksomheder med udgangspunkt i deres ståsted? - så er det dig vi søger.
 
Samtaler forventes afholdt onsdag d. 26. juni 2019
 
Løn- og ansættelsesvilkår:
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Stillingen er midlertidig og løber indtil d. 31. juli 2020