Dygtige pædagoger

Børnehuset Spangsdal søger
 • en pædagog til fastansættelse
 • en pædagog til et barselsvikariat.
Der er mulighed for ansættelse i vuggestuegruppen eller i børnehavegruppen.

Du skal i din ansøgning gøre opmærksom på, om du ønsker at søge barselsvikariatet og/eller fastansættelsen, og om du er ønsker at søge stillingen i vuggestuen og/eller stillingen i børnehaven.

Timetallet er 30-37 timer/uge med tiltrædelse senest den 1. september 2019
 
Børnehuset Spangsdal er en selvejende integreret 0-6 års daginstitution normeret til 24 vuggestuebørn og 57 børnehavebørn. Vi er stolte af vores institution, hvor dialog og pædagogisk faglighed vægtes højt.
De fysiske rammer er lyse, velholdte, moderne og bygget til formålet. Legepladsen er stor og velindrettet. Vi bruger flittigt vores nærmiljø, hvor der både er skov, sø og gode busforbindelser.

Du skal arbejde tæt sammen med dygtige kolleger, som med udgangspunkt i vores pædagogiske læreplan og med barnet i centrum, er meget optaget af at skabe et spændende og udfordrende læringsmiljø for både børn og voksne.
Vores fokus er at skabe en indholdsrig og tryg hverdag for børn, hvor vi med et positivt livssyn ser muligheder frem for begrænsninger.

Vi er optaget af at være et sted, hvor medarbejderne kan grine og har det sjovt sammen, og hvor der er mulighed for at møde faglig respekt, udvikling og udfordringer samt blive involveret og inspireret.

 Vi forventer af vores nye kollega:
 • at du er uddannet pædagog
 • at du har et hjerte, der særligt brænder for små børn
 • at du vil deltage aktivt i hverdagen, er inspirerende og tage medansvar for hele Børnehuset
 • at du er selvstændig i løsning af arbejdsopgaverne
 • at du er fleksibel og har mod på en til tider travl hverdag
 • at du kan anvende IT som redskab i hverdagen
 • at du er fagligt velfunderet i forhold til aldersgruppen og kan formidle din faglighed både mundtligt og skriftligt
 • at du har fokus på faglig udvikling og kan omsætte teori til praksis
 • at du kan planlægge den pædagogiske praksis ud fra læreplanstemaerne
 • at du er anerkendende og inkluderende overfor børn og forældre
 • at du har gode samarbejdsevner og vægter arbejdsglæde og samarbejde med forældrene og kolleger
 • at du er en stabil og nærværende voksen både for børn, forældre og kolleger
 • at du har et positivt livs- og menneskesyn
Hvis du matcher vores forventninger, så er det måske dig, der er så heldig at få denne chance for at blive en del at vores team.
 
Vil du vide mere:
Du er velkommen til at kontakte dagtilbudsleder Hanne Bonde Andersen eller souschef Grethe Tersgov på tlf. 87 87 13 15 hvis du har spørgsmål.

Løn og ansættelsesforhold:
Løn i henhold til gældende overenskomst og aftaler om lokal løndannelse.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 24. juni 2019