Driftsleder til affaldscenter og genbrugsstationer

Revas søger en udadvendt og serviceorienteret driftsleder til affaldscenter og genbrugsstationer, der både kan sikre den daglige drift og være med til at udvikle affaldsområdet.
 
Som driftsleder får du ansvar for den daglige drift af Revas’ affaldscenter, genbrugsstationer og modtagestation for farligt affald. Det bliver din opgave at sikre den daglige udførelse og kontraktoverholdelse mv., da store dele af affaldscentrets og genbrugsstationernes drift foregår i et kontraktligt samarbejde med private aktører, som varetager udførelsen af diverse opgaver for Revas.

Du får personaleansvar for 24 dygtige og engagerede medarbejdere, og du bliver en del af en arbejdsplads, der har fokus på det gode arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, tillid og trivsel er et omdrejningspunkt for samarbejdet.
 
Som driftsleder får du fleksibilitet til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats, og du får gode muligheder for udvikling og sparring.
 
Din opgave bliver desuden at være med til:
 • udarbejdelse af notater og beslutningsoplæg til ledelse, direktør og det politiske niveau
 • udarbejdelse af udbud; herunder implementering af de efterfølgende opgaver
 • implementering af kommende driftsmæssige initiativer som følge af den overordnede affaldsplan (Revas’ kommende strategi- og handleplan, som aktuelt er under udarbejdelse)
 • udarbejdelse af budget samt budget- og dataopfølgning inden for eget ansvarsområde
 • udvikling og fastholdelse af eksisterende miljøledelsessystem (DS/ISO 14001:2015) samt arbejdsmiljøledelsessystem (DS/ISO 45001:2018)
 • styring af vedligeholdelsesopgaver og etablering af nye anlægsprojekter i samarbejde med ledelse, rådgivere og entreprenører.
Om dig
Vi forventer, at du:
 • kan lede og udvikle medarbejderne i driften og har vilje og lyst til at optimere og udvikle driften,
 • kan arbejde resultatorienteret og efter synlige mål konstruktivt, i en åben og udviklende dialog på tværs af organisationen,
 • har økonomisk indsigt og kan arbejde med kontraktoverholdelse, budgetter, udbud og tilbud og efterkalkulation af samme,
 • har gode IT-kundskaber og kan anvende Microsoft Office-pakken på brugerniveau, er kvalitetsbevidst med god ordenssans,
 • kan skabe overblik og lede projekter.
Vi forventer desuden, at du har erfaring i arbejdsledelse og forandringsledelse samt en praktisk tilgang til drift og projektering/styring af anlægsopgaver.
 
Det er godt, hvis du desuden har en vis teknisk, it-mæssig og administrativ erfaring. En relevant uddannelse på bachelorniveau kan være passende, men er ikke afgørende. Din erfaring og tilgang vægter højere.
 
Det er en fordel, hvis du har kendskab til affalds- og genanvendelsessektoren – herunder indehaver af A-bevis. Dette er dog ingen betingelse. Du vil blive tilbudt at gennemføre relevante kurser og uddannelser indenfor området.
 
Om Revas
Revas er Viborg Kommunes kommunale affaldsenhed, som håndterer affald fra kommunens ca. 98.000 indbyggere og virksomheder. Revas administrerer indsamling af dagrenovation, olie- og kemikalieaffald samt genanvendelige materialer. Endvidere forestås den daglige drift af affaldscenter, hvor private aktører kan aflevere affald til viderebehandling, gasanlæg, samt diverse anlæg som knuseanlæg, komposteringsanlæg, jordhotel, modtagestation for olie- og kemikalieaffald samt 6 genbrugsstationer.
 
Revas har for tiden 45 medarbejdere. Herudover er der et stort kontraktligt samarbejde med private aktører, som udfører opgaver for Revas.
 
Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
 
Løn og ansættelse
Stillingen er på 37 timer og ønskes besat snarest muligt.
Lønnes fastsættes efter gældende overenskomst, herunder aftale om lokal løndannelse.
 
Samtaler
Første samtale afholdes den 13. juni 2019, og anden samtale afholdes den 20. juni 2019. For ansøgere, der går videre til anden samtale, bliver der udarbejdet personprofil, hvor der i den forbindelse vil være et interview med en konsulent fra Viborg Kommunes HR-afdeling den 17. juni 2019.

Få mere at vide
Få mere baggrund og fakta om stillingen i job- og kompetenceprofilen – og læs mere om Revas på vores hjemmeside www.revas.dk.