Beskæftigelsesfaglige medarbejdere

Team integration søger nye kollegaer. En medarbejder til en fast stilling og en medarbejder til en midlertidig stilling frem til den 15. februar 2020.

I Viborg kommune har vi taget bestik af den nyeste forskning, og vi er i fuld gang med at omlægge vores beskæftigelsesindsats.

Vi er bekræftet i, at de bedste resultater nås gennem ”en arbejdspladsbaseret indsats” med relevant støtte, og vi ved, at tætte relationer gør en positiv forskel.

Derfor samler vi flest mulige funktioner på én og samme medarbejder, der foruden myndighed også varetager lettere funktioner som job- eller fastholdelseskonsulent, coach og mentorlignende funktioner. Fremover benævnt ”beskæftigelsesfaglig medarbejder”, som - evt. sammen med en jobkonsulent - skal være det social- og beskæftigelsesfaglige set-up omkring en arbejdspladsbaseret indsats – primært i form af virksomhedspraktik – og kun undtagelsesvist inddrage andre typer af tilbud.

Formålet er hurtigere og bedre resultater og frem for alt, at borgeren oplever en overskuelig og sammenhængende indsats uden at skulle forholde sig til flere professionelle end højst nødvendigt.

Viborg Kommune har Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og Mod som sine grundliggende værdier, og det er inden for denne ramme vi prøver at sætte nye normer for en succesfuld beskæftigelsesindsats, hvor borgeren er i centrum, de lokale arbejdspladser er redskabet og arbejdsmarkedsområdets koordinering er det, der får indsatsen til at lykkes
 
Arbejdsområdet omfatter:
 • Afholdelse af lovpligtige samtaler
 • Udarbejdelse af integrationskontrakter samt opfølgning.
 • Coaching af borgere mhp. ordinært arbejde eller uddannelse.
 • Målgruppen spænder bredt fra flygtninge/indvandre under integrationsloven til borgere med længere historik og dermed behandles efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats.
 • Iværksættelse af tilbud efter Integrationsloven og Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.
 • Afklaring af arbejdsevne samt vurdering af støtte- eller behandlingsbehov samt fremtidig forsørgelse.
 • Udarbejdelse af rehabiliteringsplaner mhp. indstilling til revalidering, fleksjob, ressourceforløb og førtidspension.
 • Modtagelse af nye flygtninge
 • Bredt tværfagligt samarbejde bl.a. med jobkonsulenter, læger og andre forvaltninger i kommunen
 • etc.
 
Vi forventer, at du:
 • Har relevant uddannelse eller har erfaring med området. 
 • Har lyst og engagement til at indgå i integrationsarbejdet.
 • Kan arbejde selvstændigt og vedholdende i tilgangen til den enkelte borger.
 • Har kendskab til og flair for IT.
 • Kan trives i en travl hverdag.
 • Har gode samarbejdsevner, er fleksibel, loyal, ansvarsfuld og har et godt humør.
 • Har engagement og ideer i forhold til fortsat udvikling af afdelingen.

Vi tilbyder:
 • Et spændende job i en afdeling i stor udvikling, der arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Stor frihed til at tilrettelægge den mest relevante, meningsfulde og effektfulde indsats.
 • Tværgående samarbejde ved bl.a. miniteams på tværs af arbejdsmarkedsområdet.  
 • Gode muligheder for udvikling og sparring.
 • Introduktionsprogram, løbende støtte og oplæring i jobbet.
 • Gode og engagerede kollegaer.  
 • Flekstid.
 • Et godt arbejdsmiljø.
 • 800 kollegaer i et af Danmarks mest moderne og smukkeste kontormiljøer.
 • En løn og ansættelsesvilkår, der bliver fastsat efter gældende overenskomst HK/DS, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.
 
Samtaler forventes afholdt 29. maj 2019.