Lærervikar Sparkær Skole

Lærervikariat på Sparkær Skole

Er glasset halvtomt eller halvfyldt?
Hvis du konsekvent ser det sidste, så er du måske den person, som vi søger!
Sparkær skole er en afdelingsopdelt skole. Skolen er kendetegnet ved team med stort selvstyre. Teamene arbejder selvstændigt med fagfordeling, skemalægning, vikarkoordinering, kompetenceudvikling samt råder over budget til indkøb af fagdidaktiske materialer. Som medarbejder betyder det at:
  • Du skal være villig til at indgå i dialog om, hvordan din praksis bedst udvikles.
  • Du skal kunne reflektere over den måde du og teamet laver undervisning/læring.
  • Du møder stor tillid fra ledelsen og det forventes, at du påtager dig stort ejerskab i opgaveløsningen, og kan tænke i muligheder frem for begrænsninger.
  • Du skal være med til at sikre en progression i de temaer, der måles i dialogbaseret aftalestyring. I år måles der på nationale test, afgangsprøverne, større elevtrivsel og styrket forældresamarbejde.
  • Være voksen/rumme andres afmagt uden selv at blive afmægtig.
Skolen er optaget af at forfølge nedskrevne mål ifht. Læsning, holddeling til gavn for det faglige niveau, international dimension, samarbejde med det lokale erhvervs- og foreningsliv, IT som en integreret del af alle fag.
En af de måder, skolen arbejder på i dagligdagen, tager sit udspring i ugeskemarevolutionen, hvor formålet med at undervise et barn, er at gøre det i stand til at ”klare” sig uden sin lærer.
Det overordnede mål er at skabe maksimal/optimal læring for alle børn. Alle børn har ressourcer.
Vi leder efter en person, som er positiv, anerkendende, nysgerrig og som brænder for at gøre en forskel for børn, forældre og kolleger.
Hvis du konsekvent ser det sidste og hvis dit udgangspunkt også er at børn gør det rigtige, hvis de kan, så er du måske den person, som vi søger!
Timerne er på vores mellemtrin, hvor du kommer til at arbejde tæt sammen i selvstyrende team med 4 af vores dygtige lærere.
Vikariatet er på 37 timer ugentlig og gælder for skoleåret 19/20 (perioden 1.8.2019 - 30.6.2020).
Vi afholder samtaler onsdag den 12. juni.
På vores hjemmeside - www.sparkaerlbo.dk - kan du læse mere om skolen, vores værdier og praktiske oplysninger.