Teamleder til Familiecenter Viborg

Familiecenter Viborg søger en teamleder, der både kan være med til at sikre den daglige drift og udvikle det forebyggende arbejde.

Som teamleder får du blandt andet ansvaret for den daglige drift af spæd- og småbørnsteamet, som gennemfører før-fødsels-, samspils- og forældrekompetenceundersøgelser og massiv støtte til særlig udsatte familier med spæd- og småbørn op til og med 2 år.
 
Du får personaleansvar for ca. 14-18 dygtige og engagerede medarbejdere, der har lyst og vilje til at arbejde med udvikling af fag og metoder.
 
Du bliver en del af en arbejdsplads med høj grad af frihed og ansvar, og får god mulighed for sparring og støtte i ledergruppen samt kompetenceudvikling efter ønsker og behov. Du får desuden en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag, hvor der, trods travlhed, er plads til grin mellem kolleger.
 
Om jobbet
Dine opgaver bliver blandt andet at:
  • støtte den enkelte medarbejder og teams som helhed, herunder yde faglig sparring og supervision til medarbejderne – individuelt og i gruppe.
  • udvikle det forebyggende og foregribende område, i samarbejde med medarbejdere, teamlederkollega og afdelingsleder, samt evt. samarbejdspartnere.
  • kvalificere dokumentationen og skriftligheden, samt fortsætte implementering af effektmålingssystemet FIT (Feedback Informed Treatment).
  • medvirke til et godt og tværgående samarbejde mellem relevante samarbejdspartnere.
  • sikre, at Viborg Kommunes overordnede værdier og mål på børn og ungeområdet udmøntes i det daglige arbejde.
  • varetage selvstændige behandlingsopgaver efter aftale med afdelingsleder.

Om dig
Vi forventer, at du er uddannet socialrådgiver, pædagog eller psykolog og har erfaring indenfor behandlingsområdet – gerne ift. undersøgelsesområdet og/eller spæd- og småbørnsområdet.
 
Du har en anerkendende og ressourceorienteret tilgang, og kan se den enkeltes potentiale og få det til at vokse. Desuden kan du indgå i en respektfuld dialog med borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 
Du er en dygtig leder eller har potentialet til at blive det, og du har ambitioner på det forebyggende og foregribende område. Samtidig har du fokus på sammenhængen mellem pris/ressourcer og kvalitet.
 
Vi forestiller os, at du er kreativ og nytænkende. Du er desuden god til at skabe struktur, planlægge og prioritere samt til at skabe overblik.
  
Om Familiecenter Viborg
Familiecenteret er leverandør til Familieafdelingen til børn og deres forældre i alderen 0 – 17 år (primært 0-12 år) ift. forebyggende og foregribende indsatser i henhold til Lov om Social service kapitel 3 og 11.
 
Familiecenter Viborg er organiseret i tre distriktsteams; Team Øst, Team Vest og Team Nord og flere specialteams bl.a. Familiekonsulent team og et Spæd- og småbørnsteam.
 
Der er ansat ca. 45 medarbejdere i Familiecenteret, fordelt på følgende tre primære faggrupper; pædagoger, socialrådgivere og psykologer. Der arbejdes ud fra en systemisk og tværfaglig tankegang, således at alle faggrupper samarbejder om de forskellige opgaver.
 
Ledelsen i Familiecenteret består af én afdelingsleder og to teamledere. Desuden er der nogle koordinatorfunktioner blandt medarbejderne.

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Løn og ansættelse
Løn fastsættes efter gældende overenskomst og indenfor rammerne af ”Ny løn”.

Samtaler
Første samtale forventes afholdt den 6. juni 2019, og anden samtale forventes afholdt den 20. juni 2019.
 
I den mellemliggende periode vil der blive foretaget en profilanalyse.
Ansættelsen sker efter gældende overenskomst.
 
Få mere at vide om stillingen
Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, kan du kontakte afdelingsleder Rikke Halling Mørch, tlf.nr.: 87 87 78 02 eller tlf.nr.: 23 64 73 30.

Læs job- og kompetenceprofil for teamlederstillingen i Familiecenter Viborg her

Link til Familiecenter Viborgs hjemmeside