Værkstedsassistent

 


Specialtilbuddet Kærsangervej 252 er et § 108 tilbud for voksne i Viborg kommune. På Kærsangervej rummer vi domfældte borgere, med komplekse problemstillinger indenfor lettere udviklingshæmning og misbrug, hvilket gør, at de har brug for individuel støtte til at takle hverdagens udfordringer.
 
Yderlige information kan hentes på vores hjemmeside www.kaersangervej252.viborg.dk/
 
Kærsangervej søger ny kollega pr. 01-08 2019 eller snarest muligt til vores interne beskæftigelsestilbud som bl.a. rummer et træværksted og et autoværksted, gerne med en håndværkermæssig baggrund. Her skal man strukturere og igangsætte opgaverne i beskæftigelsen, så borgerne er motiveret til at deltage i en meningsfyldt hverdag. Har man erfaring indenfor handicap, psykiatri el. misbrug er det en fordel.  
 
Stillingen er på 37 timer og mødetiden er alle hverdage 7-15. Man skal forvente, at være med til at dække evt. helligdage på bostedet i løbet af året.
 
Kærsangervej 252 har stort fokus på sikkerhed, for personale og borgere. Vi arbejder ud fra en low arousal konflikthåndterings tilgang. Derudover arbejdes ud fra metoden KRAP.
 
Vi forventer af vores kommende kollegaer
 • Har en håndværksmæssigt baggrund og har lyst til at arbejde pædagogisk med borgerne.
 • Kan indgå i selvstyrende teams med størst mulig uddelegering af ansvar og kompetencer.
 • Kan arbejde selvstændigt og handle i en given situation.
 • Er fleksibel, omstillingsparat og kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • Er tydelig i sin kommunikation og kan skabe struktur.
 • Vægter det tværfaglige og kollegiale samarbejde højt.
 • Har erfaring med handicap el. psykiatriområdet, eller har stor lyst til at arbejde indenfor området.
Kærsangervej 252 formål er: 
 • Sammen med borgeren at finde dennes ressourcer og styrke disse, så borgeren kan komme videre livet.
 • Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af samarbejdsplan.
 • Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren i vides muligt omfang.
 • I samarbejde med det kommunale tilsyn at administrerer borgernes dom.
 • At støtte borgeren i deres dagsbeskæftigelse, så de bliver gjort klar til at varetage en uddannelse el. praktik senere.  
 
Vi kan tilbyde et fagligt miljø, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.
 
Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Der arbejdes ud fra en fælles systemisk og narrativ referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor anerkendelse og respekt er i højsædet. Kærsangervej arbejder overordnet ud fra KRAP og en Recovery orienteret tilgang.
 
Faglighed, fleksibilitet og arbejdsglæde, er det, vi i fællesskab arbejder for, så vi skaber en platform, hvor medarbejder og borger trives bedst muligt. Der er mulighed for både faglig sparring og faglig udvikling.
 
Løn i forhold til gældende overenskomst.
 
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en straffeattest
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 23 2019.