Maskinførere til affaldscenter

Er du udadvendt, serviceorienteret og interesseret i at være med til at forbedre miljøet ved større genanvendelse af affald, så er her måske et job til dig.
 
Jobbet
Arbejdet består primært i modtagelse, anvisning og behandling af affald på affaldscentret på Kirkebækvej 136 i Viborg. Arbejdsopgaverne er mangeartede og omfatter også renholdelse af plads. Afløsning ved andre aktiviteter kan forekomme. Du skal forvente weekendarbejde ca. hver 6 uge. Planlægning og udførelse af opgaverne sker i øvrigt i et tæt samarbejde med dine kolleger.
 
Kvalifikationer
Jobbet kræver almindeligt kørekort (B) og erfaring i kørsel med gummihjulslæsser og gravemaskine med sortergrab. Der vil herudover blive lagt vægt på, at du som person er imødekommende og god til at kommunikere mundtligt. Du skal med andre ord kunne vejlede og rådgive vores kunder på en høflig og venlig måde.
 
IT-kundskaber
Du skal have et basalt kendskab til it-programmer (Microsoft Office-pakken).

Arbejdstider
Affaldscentret har åbent mandag til fredag fra kl. 07:00-16:00.
 
Løn
Aflønning sker efter overenskomst mellem Fagligt Fælles Forbund – 3 F og Kommunernes Landsforening samt efter forhandling i henhold til Ny Løn.
 
Jobsamtaler
Vi forventer at afholde jobsamtaler i uge 26/2019.

 
 
Revas er Viborg Kommunes driftsenhed, som håndterer affald fra kommunens ca. 97.000 indbyggere og virksomheder. Revas administrerer indsamling af dagrenovation, olie- og kemikalieaffald samt genanvendelige materialer. Endvidere forestås den daglige drift af affaldscenter, hvor private aktører kan aflevere affald til viderebehandling, gasanlæg, samt diverse anlæg som knuseanlæg, komposteringsanlæg, modtagestation for olie- og kemikalieaffald samt 6 genbrugsstationer. Vi beskæftiger for tiden 45 medarbejdere. Herudover er der et stort kontraktligt samarbejde med private aktører, som udfører opgaver for Revas.