Sygeplejerske

Rehabiliteringscenter Viborg søger to sygeplejersker i faste stillinger med start fra 1. juli 2019.
 
Er du til de mest komplekse og akutte forløb i det nære sundhedsvæsen? Besidder du et godt overblik og er god til at koordinere tværsektorielle og tværfaglige forløb, så læs videre her.

 
Vores målgruppe er komplekse borgere, som har stor comorbiditet, og i høj grad kan være ustabile ved ankomsten til RCV. Derfor kræver en ofte en behandlingsmæssig stabiliseringsperiode hvor sygeplejersken i tæt samarbejde med Social- og sundhedsassistenter og hjælpere, har ansvaret for en egentlig behandling ordineret af enten sygehus eller egen læge/speciallæger for stabilisering af borger, inden den egentlige tværfaglige rehabiliterende indsats kan igangsættes. Borgere til RCV visiteres til et midlertidigt ophold af 3-6 ugers varighed afhængig af årsag.

 
Sygeplejeteamet dækker 65 pladser - 7 faste pladser og 58 midlertidige pladser hvoraf 3 er akutstuer. Vi dækker dag- og aften.  Natdækning er ved udekørende sygeplejersker, men med fast plejepersonale på RCV.  I aftenvagten er der 1 sygeplejerske til de 65 pladser samt en sygeplejerske i 9-17 vagt, som primært skal sikre en ordentlig modtagelse af nye borgere fra sygehuset. Det tværfaglige team består af sosu-personale, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter.

 
Udviklingsmæssigt arbejder vi bl.a.  med ” I sikre hænder ” forbedringsarbejde ift. forebyggelse af tryksår og sikker medicin. Vi arbejder med borgerprofiler, for at kategorisere borgerne ud fra funktionsevne og mestringsevne med det formål, at synliggøre hvor vores tværfaglige fokusområder bør ligge ift. borgers mål, at synliggøre udviklingen i selve borgerforløbet, men også kompleksiteten og dermed hvilke kompetencer og ressourcer der er behov for i en målrettet rehabiliterende indsats. Vi har fokus på og vægter det tværfaglige arbejde højt da vi ser dette som en grundsten i det rehabiliterende arbejde.

 
Sygeplejerskens arbejdsområder
 • Overordnet ansvar for sygepleje i det team hvor du er tilknyttet.
 • Specifikke og konkrete sygeplejeopgaver.
 • Deltagende i plejen hos borgere med komplekse udfordringer.
 • Fungerer som forløbskoordinator i borgerforløbene i dit team.
 • Sikre høj faglighed ift. den sygeplejefaglige indsats såvel som den tværfaglige indsats.
 • Opsætte mål i samarbejde med borger, pårørende og det tværfaglige team.
 • Overordnet ansvar for at igangsætte planer ift. sygeplejefaglige og behandlingsmæssige planer.
 • Korrekt dokumentation iht. lovgivning og patientsikkerhed. Vi arbejder med fællessprog III og KMD Nexus.
 • Akutte tilsyn, vurderinger, lægekontakter og indlæggelser.
 • Behandling uddelegeret af læge/sygehus.
   
 
 
Vi ønsker os:
 • To sygeplejersker, der er faglig velfunderet gerne med kendskab til rehabilitering.
 • To sygeplejersker, der kan arbejde ud fra ovenstående arbejdsområder og som ikke er bange nye udfordringer.
 • To sygeplejersker, der evner og vil det tværfaglige samarbejde og ser dette som essentielt i det rehabiliterende arbejde.
 
Vi kan tilbyde:
 • To faste stillinger på 32 – 37 timer (afhængigt af ansøgers ønske) i blandende dag og aftenvagter
 • Gode kollegaer hvor faglighed, tværfagligt-samarbejde og humor er i fokus.
 • En arbejdsplads som er i udvikling og i høj grad vægter tværfagligheden og hvor der er mange muligheder for faglig og personlig udvikling.
 
Løn i henhold til gældende overenskomst.
 
Yderligere information:
Spørgsmål angående stillingen rettes til teamleder Rasmus Bach Eriksen telefon 61 89 78 69 eller centerleder Grethe Nielsen telefon 21 63 78 30. 
 
Samtaler forventes afholdt den 28. maj 2019 om formiddagen.