Ergoterapeut

Aktivitet & Udvikling søger ergoterapeut til Brobyggerne
 
Pr. 1.august 2019 søger vi en ny kollega, 33 timer om ugen, til vores Brobyggerteam, der arbejder med ensomhedsforebyggelse hos borgere, der modtager hjemmehjælp.

Efter henvisning fra vores samarbejdspartnere, tager Brobyggerne kontakt til borgeren og i tæt samarbejde med borgeren tilrettelægges den efterfølgende handling.

Vi arbejder ud fra KRAP som metode og vores menneskesyn tager udgangspunkt i, at mennesker gør det bedste de kan i en given situation. Vi fokuserer på ressourcerne og tager ansvaret for at skabe den gode relation.

Brobyggerne er en del af aktivitet og udvikling, som er en spændende arbejdsplads med dynamiske, humørfyldte, engagerede, positive og fagligt kvalificerede kolleger.
En arbejdsplads, hvor du selv er med til at planlægge din arbejdsdag, og hvor to dage ikke er ens. En arbejdsplads hvor det gode arbejdsmiljø, fagligheden og de gode ideer er i konstant udvikling.

Brobyggerne er et lille team med vokseværk, og vi ønsker at tilføje endnu en faglighed til vores pædagogiske palet. Derfor søger vi en ergoterapeut, der kan se sig selv i følgende profil:
 
  • er imødekommende, tillidsvækkende og god til at skabe en udviklingsorienteret relation - samt at slippe den igen.
  • elsker at samarbejde med mange forskellige mennesker og faggrupper og at have mange forskellige arbejdsopgaver.
  • arbejder selvstændigt og ansvarsbevidst og formår både at arbejde alene og at være del af et velfungerende team.
  • er udviklingsorienteret, engageret, dynamisk, evner forandringer og er fleksibel i tanker og handlinger.
  • har en anerkendende tilgang i kommunikationen og i mødet med borgere og samarbejdspartnere.
  • har fokus på udvikling af faglige kompetencer og er refleksiv over egen praksis.
  • har kendskab til KRAP og kan anvende det i praksis.
  • kan synliggøre den ergoterapeutiske faglighed i sit arbejde.
  • bidrager positivt til vores gode arbejdsmiljø, der er præget af ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, samarbejdsvilje, positivitet og respekt for hinanden.
 
Løn i henhold til gældende overenskomst.

For yderligere oplysninger kontakt leder for Aktivitet & Udvikling Jette Hingebjerg på telefon 23 64 62 95 eller på mail jhi@viborg.dk

Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 12. og 14. juni 2019.