Forflytningsinstruktør til Social Sundhed & Omsorg, Viborg Kommune

Forflytningsinstruktør til Social, Sundhed og Omsorg, Viborg Kommune
 
Vi søger en udviklingsorienteret ergoterapeut eller fysioterapeut til en nyoprettet stilling med fokus på forflytningsområdet.
På tværs af de tre politikområder Social, Sundhed og Omsorg arbejdes efter én fælles kerneopgave ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”. Borgerens oplevelse er omdrejningspunktet, da vores fælles opgave er, at sigte efter det, som skaber værdi og sammenhæng for borgeren.
I en tværgående funktion som forflytningsinstruktør, vil du komme i kontakt med kolleger med forskellige faglige baggrunde og forskellige rammer for udførelsen af det daglige arbejde. Det er derfor vigtigt, at du kan omsætte god praksis for forflytning til kollegernes afvekslende arbejdsvilkår.
 
Forflytningsinstruktøren har reference til afdelingslederen for Visitation, Sundhed og Omsorg.  Din fysiske arbejdsplads bliver på Viborg Kommunes Hjælpemiddelservice, Ålandsvej 4, 8800 Viborg.
Udover håndtering af hjælpemidler til kommunens borgere, og APV-hjælpemidler til kommunens arbejdspladser i Social, Sundhed og Omsorg, danner Hjælpemiddelservice ligeledes rammen om størstedelen af forflytningsundervisningen.
 
Om opgaven
Som forflytningsinstruktør med et tværgående ansvar for udviklingen af forflytningsområdet, skal du blandt andet:
 • Sikre planlægning og koordinering af forflytningsundervisning for såvel nye som nuværende medarbejdere i Social, Sundhed og Omsorg.
 • Udarbejde og opdatere undervisningsmateriale og retningslinjer for forflytningsområdet.
 • Bidrage med konsulentbistand til områdets arbejdspladser/arbejdsmiljøorganisationer ved eksempelvis påbud fra Arbejdstilsynet, samt generel råd og vejledning på forflytningsområdet.
 • Facilitere og understøtte forflytningsundervisernes og forflytningsvejledernes arbejde.
 • Bidrage til at skabe sammenhængskraft i samarbejdet mellem arbejdsmiljø- og forflytningsområdet.
 • Medvirke til fortsat udvikling af området, herunder afprøvning af- og implementering af nye relevante produkter og teknologier med henblik på, at styrke borgerens selvstændighed og livskvalitet, og indføre smartere arbejdsgange, der forbedrer medarbejdernes arbejdsmiljø, og sikrer bedst mulig udnyttelse af områdernes samlede ressourcer.
   
Vores forventninger til dig
Det forventes blandt andet at du er:
 • Fagligt stærk på forflytningsområdet, herunder et bredt kendskab til APV-hjælpemidler.
 • Erfaren i undervisning og generel mundtlig- og skriftlig formidling.
 • Udviklingsorienteret.
 • Stærk i opbygningen af relationer.
 • Selvstændig og struktureret i planlægningen af dit arbejde.
 
Vi tilbyder
Vælger du Viborg Kommune som din fremtidige arbejdsplads kvitterer vi med:
 • Et godt kollegialt arbejdsmiljø, hvor effektivitet og trivsel går hånd i hånd.
 • Et inspirerende miljø med høj grad af faglighed
 • En arbejdsplads i udvikling med mulighed for at kunne sætte sit eget præg.
 • Grundig introduktion til nye medarbejdere
 
Ansøgningsfrist: d. 7. april 2019

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Henrik Ravn
Tlf.: 87 87 61 19

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 12. april 2019
Stillingen er på 37 timer om ugen, med tiltrædelse 1. juni 2019