Socialrådgiver / socialformidler

Socialafdelingen i Viborg Kommune søger tre nye kollegaer til henholdsvis en fast stilling i psykiatri- og udsatteteamet, en fast stilling i handicapteamet samt et barselsvikariat i handicapteamet.
Alle tre stillinger er på 37 timer og ønskes besat hurtigst muligt.

Hvem er vi
Socialafdelingen er myndighedsafdelingen inden for Socialområdet. Vi består af 18 socialrådgiver/socialformidlere, 2 administrative medarbejdere og 1 teamleder.  Vi løser myndighedsopgaver inden for voksenhandicap-, psykiatri- og udsatteområdet.

Fast stilling som fremskudt sagsbehandler i psykiatri- og udsatteteamet
Psykiatri- og udsatteteamet består af 8 medarbejdere, hvoraf tre sidder som fremskudt sagsbehandler hos bostøtten i psykiatriområdet. Som fremskudt sagsbehandler vil dine primære arbejdsopgaver være råd og vejledning og opfølgninger i eksisterende bevillinger jf. servicelovens § 85. Arbejdet foregår i tæt samarbejde med bostøtten. Din arbejdsplads vil være delt mellem Socialafdelingen og bostøtten. Stillingen er forankret i Socialafdelingen med reference til teamlederen.

Fast stilling samt barselsvikar i handicapteamet
Handicapteamet består af 8 medarbejdere. Du vil få ansvaret for din egen sagsstamme. Dine primære arbejdsopgaver vil være behandling af nye ansøgninger inden for bl.a. botilbud og aktivitets- og samværstilbud jf. servicelovens §§ 85, 103, 104, 107 og 108. Derudover skal du foretage opfølgninger i eksisterende bevillinger samt føre tilsyn med domfældte udviklingshæmmede.

Vi forventer at du
 • Er uddannet socialrådgiver eller socialformidler
 • Har erfaring med myndighedsarbejde inden for servicelovens voksenområde
 • Er samarbejdsorienteret i forhold til borgere, kolleger og samarbejdspartnere
 • Kan arbejde ud fra Voksen Udrednings Metoden
 • Kan arbejde ud fra både faglige og økonomiske betragtninger
 • Har gode it-evner, gerne erfaring med fagsystemet Sensum
 • Er robust og kan navigere i en travl hverdag, hvor akutte opgaver kan forekomme

Vi tilbyder dig
 • En spændende værdibaseret arbejdsplads, hvor vi efterlever vores 4 personalepolitiske værdier, mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • En hverdag med høj fokus på faglighed og personlig udvikling
 • Tæt tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.
 • Mulighed for daglig sparring med kollegaer og teamleder
 • En flot og moderne arbejdsplads på Viborg Rådhus.
 • Mulighed for ekstern supervision
 • Mulighed for flekstid og hjemmearbejdsdage

Yderligere information 
Løn - og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst.
 
Vi afholder samtaler onsdag den 27. marts 2019, og vi indkalder til samtale via mail.