Pædagog

Aktivitet & Udvikling søger pædagog til Æblegården.

Pr. 1.maj 2019 søger vi en ny kollega 33 timer om ugen, til varetagelse af de daglige opgaver i forbindelse med vores visiterede aktivitetstilbud for ældre.

Æblegården er et tilbud for hjemmeboende borgere, der har et udvidet behov for hjælp og støtte i dagligdagen, eksempelvis på grund af demens, senhjerneskader, Parkinson, Sklerose etc.

Borgerne kan visiteres til 1-5 dage om ugen og vi har 21 daglige pladser.

Vi er et medarbejderteam på syv, som deles om alle opgaver ud fra hver vores faglige indfaldsvinkel. Vi har et godt arbejdsmiljø, der er præget af ansvarsbevidsthed, fleksibilitet, samarbejdsvilje, positivitet og respekt for hinanden. Egenskaber vi også ønsker vores nye kollega kan nikke anerkendende til.

Vi søger en kollega, der foruden bred erfaring i at arbejde med ældre, kan se sig selv i følgende profil:
 • viden om og erfaring med demens og senhjerneskader.
 • erfaring med aktivitetsområdet ud fra den rehabiliterende og sundhedsfremmende tankegang.
 • erfaring i at arbejde med KRAP.
 • erfaring i at arbejde med neuropædagogik.
 • kan bibringe teamet den pædagogiske indfaldsvinkel.
 • mestrer at arbejde gruppeorienteret med borgerne, samtidig med at have fokus på den enkelte.
 • at kunne møde og rumme borgerne, også når mestring giver sig udslag i uhensigtsmæssig adfærd.
 • have særlig interesse for at skabe et godt udeliv i vores fantastiske omgivelser.
 • kan skabe sig og bevare overblik.
 • kan arbejde selvstændigt i en teambaseret afdeling.
 • skal kunne indgå i de praktiske og plejemæssige opgaver på lige fod med de øvrige i teamet.
 • være chauffør på vores lille bus (lille kørekort).
 • kan tilrettelægge aktiviteter, så borgeren mødes. Uanset om det drejer sig om udeliv, teknologi, måltidet eller det stille nærvær.
 
Samtaler forventes afholdt onsdag den 10. april.
Løn i henhold til gældende overenskomst.
For yderligere oplysninger kontakt leder for Aktivitet & Udvikling Jette Hingebjerg på telefon 23 64 62 95 mail jhi@viborg.dk eller sosu hjælper Vivian Sørensen, telefon 87 87 65 19 mail viv@viborg.dk.
Se evt. hjemmeside: www.aktiviteten.viborg.dk