Teamleder

... søges til Jobigen Viborg - Job i Centrum

Kan du gribe de gode idéer, prioritere og sætte tydelig retning, som støtter og udvikler dygtige og engagerede medarbejdere, der har fokus på at skabe job og resultater sammen med borgerne? Så glæder vi os til at møde dig.

I det daglige arbejde som teamleder får du ledelsen af 21 medarbejdere, der spænder bredt fagligt, og som løser deres opgaver på to forskellige matrikler. Du vil også få et særligt udviklingsområde, da vi gerne vil involvere borgerne i evalueringen af indsatserne for at skabe læring i organisationen. Du vil blive involveret i budgettet, men får ikke budgetansvar.

Som teamleder for Job i Centrum refererer du til afdelingslederen for Jobigen Viborg og indgår i en ledergruppe bestående af afdelingsleder, stedfortræder samt 5 andre teamledere. Fysisk vil du være placeret på Jobigen Viborg, Nørremarksvej 17, 8800 Viborg.

Konkrete opgaver, som har høj prioritet
 • Personaleledelse af 21 medarbejdere
 • Koordinerende funktion i forhold til den virksomhedsrettede indsats
 • At ledige og sygemeldte borgere kommer hurtigt og varigt i arbejde
 • At virksomhederne har let adgang til og aldrig mangler kvalificeret arbejdskraft

Om dig
Vi har følgende forventninger til dine faglige, ledelsesmæssige og personlige kompetencer:

Faglige kompetencer
 • Relevant faglig baggrund, f.eks. pædagogisk eller socialfaglig
 • Kendskab til beskæftigelsesområdet og målgruppen af borgere
 • Erfaring med beskæftigelsesrettede indsatser og tilbud, herunder den pædagogiske tilgang
Ledelsesmæssige kompetencer
 • Erfaring med personaleledelse
 • Flair for faglig udviklingsledelse
 • Evt. lederuddannelse (ikke et krav)
 • Prioritere et godt arbejdsmiljø sammen med medarbejderne
Personlige kompetencer
 • Har et positivt og ressourceorienteret menneskesyn
 • Har gode samarbejdsevner
 • Er i stand til både at udfordre eksisterende praksis og udvise følgeskab og loyalitet
 • Er gennemslagskraftig og beslutningsdygtig på en ikke-autoritær måde
 • Er parat til at bringe sig selv og sin egen ledelsespraksis i spil

Om Job i centrum
Jobigen Viborg er en institution i Viborg Kommunes beskæftigelsesområde, som løser opgaver for såvel beskæftigelsesområdet som for socialområdet. Job i centrum har til formål at bringe ledige borgere tættere på arbejdsmarkedet eller alternativt uddannelsessystemet og har et tæt samarbejde med Jobcenter Viborg.

Du vil få kolleger med højt humør, og som alle bidrager til at gøre arbejdsdagen til en god oplevelse med plads til humor og smil.


Ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.

Løn og ansættelse
Løn fastsættes efter den gældende overenskomst.
Stillingen er på 37 timer med tiltrædelse 1. april eller snarest muligt.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 19. februar og anden samtalerunde den 27. februar. Kandidater, der går videre til anden samtale, får udarbejdet en profilanalyse inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse den 22. februar.

Få mere at vide om stillingen
Du kan læse mere om stillingen i job- og kompetenceprofilen - https://viborg.emply.net/GetFile.aspx?id=d2da73b8-b784-4a3b-b673-a914c47c8ac0
Har du spørgsmål, er du også velkommen til at kontakte centerleder Janni Retoft på tlf.: 87 87 45 39