Pædagoger - midlertidig stilling

Vi søger 2 pædagoger til henholdsvis børnehavegruppen i Børnehuset Prinsen og til vuggestuegruppen i Børnehuset Rørsangervej  i tidsbegrænsede ansættelser frem til 1. august og 1. september 2019. Begge stillinger er på 37 timer – med tiltrædelse snarest muligt.

Vi søger en pædagog der:
 • Er uddannet, brænder og har interesse for at arbejde med børn 0-6 år.
 • Kan indgå i en travl og spændende hverdag og er omstillingsparat.
 • Har en positiv indstilling og er imødekommende overfor både børn, forældre og kollegaer.
 • Vil arbejde med at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn.
 • Du er i stand til at praktisere din faglighed i hverdagssituationer og derigennem give børnene deltagelsesmuligheder.
 • Du har en empatisk tilgang.
 • Vil indgå aktivt i at udvikle kvaliteten i vuggestuen og børnehavens pædagogiske arbejde herunder arbejdet med den styrkede læreplan, Marte Meo og TOPI.
 • Du kan formulere dig skriftligt

Vi arbejder bevidst med:
 • At arbejde med de kommunale politikker der er på området.
 • At arbejde med det enkeltes barns udvikling – læring og trivsel samt styrke barnets relationer, så det får mulighed for at deltagelse i børnefællesskabet.
 • At have en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til barnet.
 • At styrke og udvikle forældresamarbejdet i retning af dialogbaserede aftaler.
 • At være villig til at indgå i dialog om, hvordan din praksis bedst udvikles.
  .

For yderligere information kontakt:
Børnehusleder i Børnehuset Prinsen, Lene Orehøj på tlf. 87 87 13 00 eller Børnehusleder i Børnehuset Rørsangervej, Else Trier på tlf. 87 87 13 10
Du kan også læse mere om vores institutioner på vores hjemmesider;
Børnehuset Prinsen eller Børnehuset Rørsangervej


Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Ansættelsessamtalerne finder sted i uge 9 onsdag den 27. februar 2019.