Praktiker til idrætsområdet

 
Viborg Kommunes forvaltning, Kultur & Udvikling søger en medarbejder, som skal varetage en række opgaver indenfor kultur- og idrætsområdet.

Stillingen er på fuld tid og med tiltrædelse 1. maj 2019. 
 
Opgaverne:
 • Baner og andre udendørs idrætsanlæg
  • Anlægs- og udviklingsopgaver – boldbaner, kunstgræsbaner, atletikanlæg og andre udendørs idrætsanlæg (incl. lysanlæg mv.)
  • Samspillet med de lokale foreninger, idrætsrådet og Park & Vejservice om drift, pleje og brug af anlæggene
  • Specifik anlægsopgave vedrørende parkeringspladser ved selvejende idrætshaller (2019-2021)
  • Arbejde med at sikre optimal anvendelse af udendørs idrætsanlæg og herunder udarbejdelse af egentlige analyser indenfor området
 • Forvaltningens ejendomme
  • Driftsopgaver og mindre anlægsopgaver
  • Samspillet med de lokale brugere, foreninger, borgere og Ejendomme & Energi m.fl.
  • Arbejdet med at sikre optimal anvendelse af lokale m2 til offentlige formål – primært fokus på kultur- og fritidsaktiviteter og herunder udarbejdelse af egentlige analyser indenfor forvaltningens ejendomsportefølje.
 • Andre anlæg indenfor Kultur- og Fritidsudvalgets område
  • Grønne områder, fællesfaciliteter
  • Samspillet med de lokale brugere og Teknik & Miljø
 • Kontraktstyring – bl.a. forvaltningens kontrakt med Park & Vejservice om drift og pleje af arealer.
 • Kontrakter og aftaler med brugere og lejere af kommunale anlæg, arealer m.m.
 • Økonomistyring på området.

 Jobprofil:  
Vi søger en erfaren praktiker til at varetage driften af området.
Du skal have praktisk/teknisk indsigt i opgaveområdet. Erfaring med opgaverne af den anførte karakter er afgørende og kan eksempelvis være opnået via opgaver med drift og udvikling af idrætsanlæg, udendørs idrætsanlæg og arbejdet med ejendomme og anlægsopgaver.
Det er afgørende, at du er god i dialog og tæt samspil med brugere, som kan være borgere, foreninger og andre brugere af anlæggene, entreprenører samt internt i den kommunale forvaltning.
Ligesom det naturligvis er en forventning, at du kan koble brugernes forventninger og behov med budgetrammer m.v. og her har fokus på gode, holdbare og fleksible løsninger.

Stillingen refererer til sekretariatschefen i Kultur & Udvikling, der har den daglige ledelse af idrætsområdet i Viborg Kommune.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Sekretariatschef Ole Brandt Pedersen, mail obp@viborg.dk, telefon 29 40 42 67.

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.

Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 10 - 11.