Jobkonsulent til opfølgning og fastholdelse


Fleksjobteamet i Viborg søger en jobkonsulent til opfølgning og fastholdelse i fleksjobansættelser

Vil du være en del af et ambitiøst og målrettet team, som hver dag, i samarbejde med borgere og virksomheder skaber værdi ved meningsfulde og holdbare løsninger?

En af vores to jobkonsulenter som arbejder med opfølgning og fastholdelse har fået nye opgaver internt i teamet. Vi søger derfor en ny jobkonsulent til opgaven.

Om Fleksjobteamet:
Fleksjobteamet har adresse på Sct. Mogensgade 5 i Viborg. Aktuelt består teamet af 7 jobkonsulenter, 5 beskæftigelsesfaglige medarbejdere, 2 administrative medarbejdere, 1 projektleder og 1 teamleder. Da vi deltager i projekt ”Udvikling i fleksjob II” er vi desuden ved at opnormere teamet med 3 personlige jobformidlere.
 
Fleksjobeamets opgave er overordnet at støtte borgere som modtager ledighedsydelse i at opnå en ansættelse i fleksjob samt fastholdelse og udvikling i fleksjobansættelser.
 
Vi har en teamstruktur, hvor beskæftigelsesfaglige medarbejdere og jobkonsulenter igennem flere år har arbejdet tæt sammen med stor succes og med et stort tværfagligt fokus.
 
I et tæt samarbejde fokuserer vi på borgerens vilje, evne og muligheder.
 
Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af empowerment tilgangen med coaching som redskab og dermed i videst muligt omfang arbejder efter borgerens egne definerede mål og delmål.
 
Vi arbejder ud fra Viborg Kommunes værdier som er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod

Om stillingen:
Som jobkonsulent, skal du kunne varetage 4 roller; den virksomhedsvendte rolle, den mentorlignende rolle, rollen som samtalepartner og i mindre grad en myndighedsrolle.

Du skal motivere og understøtte den enkelte borgers udvikling i fleksjobansættelser.
 
Du skal være opmærksom på at du i denne stilling skal arbejde meget selvstændigt, er meget udekørende og dermed har en begrænset tid, hvor du er sammen med dine kollegaer i teamet.

Primære arbejdsopgaver:
 • Opfølgning i fleksjobansættelser med fokus på udvikling.
 • Understøtte fastholdelse i fleksjobansættelser.
 • Mentorlignende støtte.
 • Coaching indenfor en jobrettet ramme.
 • Opsøgende branchebesøg.
 • Registrering og skriftlig dokumentation.

Vi forventer, at du:
 • har flair for at samarbejde med borgere og virksomheder
 • har et bredt kendskab til virksomhederne i Viborg Kommune og omegn
 • har viden om målgruppen for fleksjob
 • tror på at alle har ressourcer som virksomhederne har brug for
 • har gode samtaleevner og kan skabe en god og tillidsfuld relation
 • kan arbejde selvstændigt og struktureret
 • er fortrolig med brugen af IT-systemer
 • har lyst til at indgå i et konstruktivt og godt teamsamarbejde
 • kan udvise en respektfuld tilgang i mødet med borgere og virksomheder
 • er handlekraftig i opgaveløsningen
 • har kørekort og vil bruge egen bil i jobbet.

Vi tilbyder dig:
 • Et højt fagligt arbejdsmiljø. 
 • Gode muligheder for udvikling og sparring.
 • At blive en del af et ambitiøst team, der arbejder målrettet og resultatorienteret.
 • Gode engagerede kollegaer og strukturerede rammer.
 • En løn der bliver fastsat efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer. 
 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt tirsdag den 26. februar 2019.