Vågen nattevagtVågen nattevagt på 33 t. kan suppleres op til 37 t. til afdelingen Kærsangervej 252 i Viborg pr. 1 april 2019.
 
Specialtilbuddet Kærsangervej 252 er et § 108 botilbud for voksne, der er domsanbragt i Viborg kommune. Borgerne er kognitive udfordret, samt kan have overbygning af psykiatriske diagnoser og andre problemstillinger, som gør, at de har brug for individuel støtte til at takle hverdagens udfordringer.
På Kærsangervej har vi domfældte borgere, med komplekse problemstillinger indenfor lettere udviklingshæmning, psykiatri og misbrug.
 
Yderlige information kan hentes på vores hjemmeside www.kaersangervej252.viborg.dk/
 
Kærsangervej søger nattevagt pr. 01-04 2019 eller snarest muligt, gerne med sundhedsfaglig baggrund og erfaring indenfor handicap el. psykiatri.
 
Stillingen er på 33 timer. Der er mulighed for at supplere op med ekstra timer. Man skal påregne at arbejde hver anden weekend.
 
Kærsangervej 252 har stort fokus på sikkerhed, for personale og borgere. Vi arbejder ud fra low arousal konflikthåndterings tilgang. Vi har hele tiden fokus på stress niveauet hos borger og personale og ud fra dette, tilpasser vi krav og handlinger.
 
Vi forventer af vores kommende kollegaer
 
 • Erfaring/uddannelse indenfor sundhed eller socialpædagogisk arbejdsområde
 • En der kender egne svage og stærke sider.
 • Kan arbejde selvstændigt.
 • Fleksibel og kan bevare overblikket i pressede situationer.
 • Er tydelig i krav og forventninger til vores borger.
 • Har erfaring med handicap el. psykiatriområdet, eller har stor lyst til at arbejde indenfor området.
 • Der vægter det tværfaglige og kollegiale samarbejde højt.
   
  Kærsangervej 252 formål er: 
 • Sammen med borgeren at finde dennes ressourcer og styrke disse, så borgeren kan komme videre livet.
 • Tage udgangspunkt i borgerens ønsker og behov for grad og type af indsats, herunder opfølgning og udarbejdelse af samarbejdsplan.
 • Respektere borgerens værdighed og styrke borgerens selvstændighed således, at ansvaret for eget liv forbliver hos borgeren i vides mulig omfang.
 • I samarbejde med det kommunale tilsyn at administrerer borgernes dom.
 
Vi kan tilbyde et miljø, hvor der er mulighed for personlig og faglig udvikling.
 
Personalegruppen er tværfagligt sammensat. Der arbejdes ud fra en fælles systemisk og narrativ referenceramme, hvor der fokuseres på løsninger frem for begrænsninger, og hvor anerkendelse og respekt er i højsædet. Kærsangervej arbejder overordnet ud fra KRAP og en Recovery orienteret tilgang.
 
Løn i forhold til gældende overenskomst.
 Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.
Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 27 feb. 2019.