Jobkonsulent til JobSpor


Vi tror på, at alle kan få en plads på arbejdsmarkedet
 
I Jobcenter Viborg står det virksomhedsrettede fokus stærkt.
På tværs af teams, afdelinger og forvaltninger har vi skabt en kultur, hvor ordentlighed og tætte relationer til både borgere og virksomheder er i centrum.

JobSpor er et tilbud efter Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kap. 10 med myndighed. Målgruppen er aktivitetsparate og uddannelsesparate unge under 30 som modtager uddannelseshjælp.
 
I JobSpor arbejder vi målrettet med at støtte unge i at påbegynde uddannelse eller alternativt arbejde. Den unge støttes igennem en virksomhedsrettet og håndholdt indsats.
Der er ugentlig kontakt med den unge. Den unge skal starte i virksomhedspraktik indenfor 6 uger fra de bliver indskrevet i JobSpor.

Da vi arbejder ud fra en helhedsorienteret indsats, skal du som jobkonsulent i JobSpor varetage 4 roller; myndighed, virksomhedsrettet formidling, coaching- og samtaler samt mentorlignende indsats, i forskellig grad.
 
Du skal motivere og understøtte den enkelte unges vej i uddannelse eller job.
Vi har en teamstruktur, hvor beskæftigelsesfaglige medarbejdere og jobkonsulenter arbejder tæt sammen med stor succes. Indsatsen tager udgangspunkt i borgerens vilje, evne og muligheder.
 
Vores ståsted er demokratisk medborgerskab, hvor vi benytter os af empowerment tilgangen med coaching som redskab og dermed i videst muligt omfang arbejder efter den unges egne definerede uddannelsesmål og delmål.
 
Vi arbejder ud fra Viborg kommunens værdier som er mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.

Vores kerneydelse er at hjælpe ledige og sygemeldte i varig selvforsørgelse og samtidig understøtte, at virksomhederne har adgang til og ikke mangler arbejdskraft.

 Vi tror på at:
 • få personer omkring den enkelte fordrer vejen til beskæftigelse
 • alle har ressourcer
 • vi med en helhedsorienteret indsats i højere grad kan hjælpe borgeren med selv af få øje på egne ressourcer
 • disse ressourcer kan bringe den ledige/sygemeldte ud på arbejdsmarkedet. 

Dine primære arbejdsfunktioner omfatter bl.a.:
 • Etablering af arbejdspladsbaserede indsatser for unge som modtager uddannelseshjælp, herunder aftaler om småjobs, løntilskud samt virksomhedspraktik mellem borgere og virksomheder.
 • Opsøgende virksomhedskontakt i brancheinddelte grupper.
 • At være med til at sikre virksomhederne i Viborg Kommune den nødvendige arbejdskraft.
 • Bredt tværfagligt samarbejde både internt og eksternt.
 • Registrering og skriftlig dokumentation.
 • Arbejde med lovgivning i en politisk styret organisation.
 
Vi forventer at du:
 • har et bredt kendskab til erhvervslivet i Viborg Kommune, og viden om lokale jobmuligheder
 • er resultatorienteret og har et højt engagement
 • har erfaring med mødeledelse og coaching
 • har gode formuleringskundskaber i både skrift og tale
 • kan arbejde struktureret, selvstændigt og kan bevare ro og overblik i en travl hverdag
 • vægter samarbejde og forpligtende relationer højt
 • er positiv overfor udvikling og forandring
 • har lyst til at indgå i et teamsamarbejde, har et godt humør og bidrager til et godt arbejdsmiljø
 • har flair for brug af IT-systemer.

Vi tilbyder:
 • et højt fagligt niveau og gode muligheder for udvikling og sparring
 • at blive en del af et ambitiøst team, der arbejder målrettet og resultatorienteret
 • gode engagerede kollegaer i en afdeling, hvor der er højt til loftet og positiv energi
 • tydelige og strukturerede rammer.

Er du mangfoldig i dit menneskesyn? Vægter du ordentlighed i din relation til andre? Er du interesseret i at udvikle din praksis og dermed dygtiggøre dig og har du MOD til at møde borgere og virksomheder med udgangspunkt i deres ståsted? - så er det måske dig vi søger.

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er en fast stilling.
Løn og ansættelsesvilkår fastsættes efter principperne for Ny løn i henhold gældende overenskomst, stillingens funktioner og dine kvalifikationer.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt fredag den 22. februar 2018.