Social- og sundhedsassistenter

B og U Handicap Viborg søger 2 social- og sundhedsassistenter på afdeling Egeskovhus.

Der er tale om 2 stillinger på henholdsvis 25 og 30 timer ugentligt med primær tilknytning til Egeskovhus.
Stillingerne består af blandede vagter i hverdagene, samt faste vagter hver anden weekend.

B og U Handicap Viborg består af tre afdelinger; Egeskovhus, Røde Hus og Reden.

Egeskovhus er et døgn- og aflastningstilbud for udviklingshæmmede børn og unge under 18 år.
Røde Hus er et aflastningstilbud for hjemmeboende børn og unge fra 0-18 år med autismespektrumforstyrrelser
Reden er samme type tilbud for børn og unge med ADHD.

Samlet set er der tilknyttet i omegnen af 80 børn og unge i alt, på tværs af de tre aflastningstilbud. Hvert af tilbuddene rummer forskellige opgaver og pædagogiske udfordringer i forhold til børnenes individuelle behov. 

Vi arbejder ud fra et anerkendende grundlag baseret på KRAP og med en målsætning om, at vi kan være med til at skabe det bedste liv for hele familien.

 
Vi forventer af dig, at du:
 • er uddannet SOSU-assistent eller sygehjælper
 • brænder for at arbejde med børn og unge med specielle behov 
 • er engageret og ansvarlig
 • er robust både fysisk og psykisk
 • respekterer fælles beslutninger og efterlever dem
 • kan bevare overblikket i alle situationer
 • har et godt humør
 • kan begrunde dine handlinger fagligt, samt arbejde struktureret og metodisk
 • kan arbejde skriftligt og dokumenterende i praksis
 • har kørekort B

Vi kan tilbyde dig:
 • faglige udfordringer og udvikling
 • målrettede kurser og efteruddannelse
 • pædagogisk fokus på relationer, struktur og anerkendelse
 • en arbejdsplads i udvikling og forandring
 • nogle dejlige børn og unge
 • en tværfaglig personalegruppe
Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:
Kasper Kristensen på tlf. 87 87 77 70 eller 61 89 06 80
Trine Würtz Hansen på tlf. 23397841

Løn- og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Forud for evt. ansættelse indhentes børne- og straffeattest.

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 8