Social- og sundhedsassistent


 
Vil du gøre en forskel?
 
Hvis ja, har du gode betingelser her på Birkegården i Stoholm.
 
Stillingen er på 32 timer eller efter aftale, til vores 3 velfungerende leve/bo miljøer – hvor vores målsætning ”det gode hverdagsliv” er højt prioriteret. Det er en fast stilling i blandede dag- og aftenvagter. Du har fri hver 2. weekend.
 
Vi er spontane og gode til at give friske pust i hverdagen til glæde for beboere, pårørende og personale.
Vi består af 3 teams og arbejder ud fra et det rehabiliterende- og anerkendende grundlag.
 
Du skal være faglig dygtig og god til at dokumentere og ønske kompetenceudvikling fremadrettet
Vi har gode muligheder for at udnytte de forskellige ressourcer og kompetencer personalegruppen rummer.
Sammen med 2 centersygeplejersker og sosu-kolleger i hele huset, kommer du derudover til, at varetage mange forskellige sygeplejefaglige opgaver.
 
 Du bliver en del af et team. Det er meget vigtigt for os, at have et virkeligt godt arbejdsmiljø. Godt kollegaskab prioriteres og en god kultur.
 
Vi har 3 grupper med 10 beboere i hver og i det ene leve/bo miljø er der 2 aflastningspladser.
 
Løn og ansættelsesvilkår:
Efter forhandling med den faglige organisation
 
Ansættelsessamtale: 
Onsdag den 30. januar 2019 fra kl. 12:00 og frem.
 
Yderligere oplysninger:
Centerleder Vibeke Ebbesen tlf. nr. 87 87 64 50