social og sundhedshjælper


Pleje- og omsorgscenter Blichergården søger en social og sundhedshjælper.
Det er en faste stilling,med et timetal mellem 28-37 timer, hvor ansættelses brøken aftales med den enkelte.
- Der arbejdes hver 2 weekend.
- Det vil være overvejende aftenvagter, med få dagvagter over et 6 ugers rul.

Så nu har du chancen for at bruge alle dine kompetencer :
Du kommer til at indgå  i et team med høj faglighed og engagerede kolleger.
Du arbejder i et team hvor beslutninger diskuteres, kvalificeres samt dokumenteres i et respektfuldt tværfagligt fællesskab.
Loyalitet overfor teamets beslutninger er en grundlæggende værdi.
Vi arbejder ud fra en rehabiliterende tilgang til den enkelte beboer.

Du kommer med:
fleksibilitet og ser muligheder frem for begrænsninger
evnen til at mestre tværfagligt samarbejde
et positivt syn på livet og vil bidrage positivt til det gode arbejdsmiljø.
lyst til faglige udfordringer
fokus på at  beboerne er i centrum.
Dette for at skabe det bedste hverdagsliv sammen med vore beboere.
Du vil varetage opgaver omkring pleje/sygepleje, medicin håndtering, samt
dokumentation ud fra dine kompetencer. Øvrige opgaver planlægges i samarbejde i
teamet og beboerne.

Læs mere på vores hjemmeside
http://blichergaarden.viborg.dk

Nærmere oplysninger gives ved henvendelse til:
Susanne Simonsen 24 79 90 32
Dorte Ritter 21 70 23 66

Løn og ansættelsesforhold :
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Vi afholder ansættelsessamtaler tirsdag d. 29 januar mellem kl. 9-16