Udviklingsorienteret familieplejekonsulent

Med høj faglighed og et anerkendende menneskesyn
 
Brænder du for at hjælpe udsatte børn og unge, med at ændre kursen på deres opvækst. Ja, så er jobbet som familieplejekonsulent hos Ungeindsatsen i Viborg helt sikkert noget for dig.
 
Vi søger lige nu 1 familieplejekonsulent til en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag med start den 1. marts 2019.
Stillingen er på 37 timer om ugen, med selvstændig kalender styring, afhængige af opgaverne.
Du bliver tilknyttet Familieplejeområdet, hvor du får 2 andre familieplejekonsulenter og én socialfaglig koordinator som nærmeste kolleger.

Vores fælles mål er at finde de bedste løsninger for de børn og familier, vi arbejder med.
Vi tror på, at de bedste løsninger findes sammen med børnene, deres familier og netværket – både det professionelle og det private.

Som vores kommende familieplejekonsulent vil du møde en afdeling af familieplejekonsulenter og ungekonsulenter, som har et udpræget systemisk og netværksorienteret blik på det socialfaglige arbejde.
Vi har særligt fokus på tidlig forebyggende indsatser.

Du vil indgå i en organisation, der på hele Børn & Unge området arbejder tværfagligt sammen om tidlig opsporing og rette indsats på indsatstrappen. Du vil indgå i udviklingen af hele familieplejeområdet, som organisatorisk blev forankret i Ungeindsatsen Viborg pr. 1 januar 2019 og som familieplejekonsulent kommer du til at spille en helt central rolle i forhold til at rekruttere, understøtte og supervisere på Familieplejeområdet.
Vi er ydermere meget optaget af, hvordan vi kan optimere samarbejdet mellem plejefamilier og vores døgninstitution, så vi i fællesskab kan sikre de gode anbringelsesforløb for børnene og deres familier.
 
Dine opgaver er:
 •  At rekruttere nye plejefamilier og fastholde dem
 • Sikre et givtigt og konstruktivt samarbejde mellem os, Familieafdelingen og plejefamilierne
 • At have et tæt fagligt parløb med myndighedsrådgiverne fra Familieafdelingen
 • At kvalificere match til børn og unge i aflastning og døgnpleje
 • At deltage i opfølgnings- og netværksmøder
 • At vejlede og støtte plejefamilierne i dokumentations arbejde og sikre kvaliteten i denne
 • At have et tæt og konstruktivt samarbejde med Socialtilsyn Midt
 
Vi forestiller os at: 
 • Du har en relevant socialfaglig uddannelse, gerne med efteruddannelse indenfor området
 • Du har erfaring med anbringelsesområdet
 • Du kan omsætte handleplaner og psykologiskeudredninger til pædagogiske metoder i det praktiske arbejde ude i familierne
 • Du kan støtte plejefamiliernes relation til de anbragte børns biologiske familier
 • Du har en smittende energi og mod på komplekse opgaver
 • Du har lysten til udvikling og dermed også forandringer
 • Du får energi af at arbejde i et felt, der er i konstant forandring – med arbejdsdage, hvor der er fart på, og du går den ekstra mil for at lykkedes med opgaverne
 • Du bringer gerne kreativitet ind i arbejdet for at løse opgaven
 • Du kan arbejde på fleksible og anderledes tidspunkter
 • Du kan arbejde i miljøer med et højt konfliktniveau, fordi du kan arbejde med den konstruktive energi og de relationer, der er på spil i konflikter
 • Du har kørekort og kan stille egen bil til rådighed
 
 
Om Ungeindsatsen Viborg
 
Ungeindsatsen Viborg består af et døgn, dag- og familieplejeområde og er et foranstaltningstilbud til sårbare og socialt udsatte børn og unge i alderen 0-23 år.
 
Ungeindsatsen Viborg består af 14 ungekonsulenter på dagområdet, 12 ungekonsulenter på døgnområdet, 3 familieplejekonsulenter, 1 socialfaglig koordinator, 1 administrativ medarbejder, 2 teamleder og 1 afdelingsleder.

 
Læs mere om Ungeindsatsen på www.viborg.dk/ungeindsatsen
 
Søg stillingen
Du søger stillingen ved at sende ansøgning, CV og anden dokumentation elektronisk via ansøgningslinket.
 
Vi holder samtaler tirsdag den 29. januar i tidsrummet kl. 09:00 – 18:00.
Ansættelsen er betinget af ren børne- og straffeattest, hvorfor disse indhentes.
 
Ønsker du yderligere information, er du velkommen til at kontakte afdelingsleder
Mette Tandrup Madsen på tlf.: 22 49 97 35
 
Løn og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst.