Social- og sundhedsassistent

Pleje- og omsorgscentret Kildedalcentret søger pr. 1. marts 2019 eller snarest muligt en social- og sundhedsassistent til fast stilling.

Stillingen er på 37 timer med mulighed for færre timer og med tiltrædelse 1. marts 2019.
Arbejdstiden ligger i dag-/aftentimer og arbejde hver 2. weekend
 
Om Kildedalcentret:

Kildedalcentret består af 15 lejligheder, hvoraf de tre er midlertidige pladser.

På midlertidige pladser modtager vi beboere, som har behov for enten et akut-/vurderings- eller venteophold til en plejecenterplads. Med udgangspunkt i vores kerneopgave;
  • At vi  samarbejder med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet.
 
Søger vi en social- og sundhedsassistent der evner at:
  • værne om beboernes og de pårørendes livssituation, have en empatisk tilgang, hvor loyalitet og gensidig tillid er de bærende ord både i forhold til beboere, pårørende og kollegasamarbejdet
     
  • være motiveret og ydmyg overfor den grad af kompleksitet som opgaveglidningen fordrer hos den enkelte beboer, samtidig med, at du evner at se vigtigheden i det tværfaglige samarbejde, og formår at se egne kompetencer ind i samarbejdet
     
  • have hjerte for den ældre borger og varmt ønsker at gøre en værdig forskel i den sidste del af livet.
  
Som arbejdsplads kan vi tilbyde dig et godt arbejdsmiljø, hvor sammenholdet er stort og tonen er positiv, også når der travlt.

Det vægtes højt at den enkelte medarbejders kompetencer udvikles løbende
 
Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og aftale om Ny løn.

Ansættelsessamtaler afholdes den 29. januar 2019.

Har du brug for yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret teamleder Karin Svendsen på tlf. 41 93 34 71.