Dagplejer - Løgstrup

Dagplejen en del af Dagtilbud Viborg som er opdelt i 5 områder. Se link
Pasningstilbud Viborg Kommune
 
I områderne samarbejder lederne i dagplejen og i børnehusene omkring fælles mål og retning for dagtilbuddene, herunder tilrettelæggelse af kompetenceudvikling for medarbejderne.
I de fem områder, der er fordelt i hele kommunen, har vi ansat ca. 240 dagplejere. I hvert område har vi 2-4 tilsynsførende dagplejepædagoger ansat. Antallet af dagplejepædagoger i området er afhængig af antallet af dagplejere i de enkelte områder.
I område Nord, som Løgstrup er en del af, er der en leder af dagplejen, samt 3 dagplejepædagoger. 2 af dem er pt tilknyttet Løgstrup. Lederen af dagplejen, pædagogerne og områdelederen sidder på dagtilbudskontoret på Møldrup skole.
 
Dagplejestillingen i Løgstrup er på 48 timer ugentligt i tidsrummet fra kl. 6.00 – 17.00 og er naturligvis i eget hjem.


Vi forventer, at du:
• Er en moden og tydelig voksen, der har lyst til at arbejde med de 0-3 årige børn i eget hjem.
• Kan arbejde professionelt og fagligt med det enkelte barn samt hele gruppens udvikling og trivsel.
• Kan tage imod og samarbejde professionelt med mange forskellige familier og kulturer.
• Kan arbejde og indgå i et tæt samarbejde med kollegaer i hel- og halvdagslegestuer, samt med andre samarbejdspartnere.
• Kan samarbejde og tage imod vejledning af den tilsynsførende dagplejepædagog, der er tilknyttet området.
• Kan samarbejde med andre øvrige tværfaglige samarbejdspartnere.
• Er villig til at udvikle sig og tage kurser, der er faglig relevante ift. det at være dagplejer i Viborg Kommune.
• Deltager i diverse aftensarrangementer min. 4 gange om året.
• Kan håndtere og arbejde med diverse IT-redskaber på en iPad med vejledning fra pædagog og kolleger.
 
Vi forventer, at du arbejder ud fra Viborg Kommunes strategier og politikker omkring ”Grundlaget For Børns Læring”, og ”Lys I Øjnene”.


Vi tilbyder:
• Lån af inventar og legetøj.
• Lån af Ipad.
• Vejledning og sparring fra leder af dagplejen, dagplejepædagoger og andre tværfaglige samarbejdspartnere.
• Personlig og faglig udvikling herunder især arbejdet med TOPI, læreplanstemaer, Marte Meo og mediepædagogik.


For yderligere information:
Se vores hjemmeside under det respektive område, som du har bopæl i. I linket kan du se og læse om alle områder.
Dagplejen i område Nord
Her kan du ydermere se hvem der kan blive dine fremtidige kollegaer.
For yderligere oplysninger om jobbet kan du kontakte dagplejeleder Henriette Grønvad på tlf. 22 51 30 62.
 

Løn og ansættelsesforhold
Løn i henhold til gældende overenskomst.
Inden evt. ansættelse skal dit hjem godkendes. Viborg Kommune indhenter offentlig straffe- og børneattest på den person, der ønskes ansat. Der vil samtidig blive indhentet børneattest for ægtefælle/samlever, hjemmeboende børn over 15 år og andre personer over 15 år, der er bosiddende i dagplejehjemmet.
 

Samtaler forventes afholdt fredag den 25. januar fra kl. 11.00.