Psykolog til en midlertidig stilling i Familiecenter Viborg

Har du interesse for familiebehandling og kortere samtaleforløb til unge mellem 15-25 år - så er du måske vores nye psykolog.
 
Familiecenter Viborg er leverandør af familiebehandlingsydelser til Familieafdelingen.
 
Der er ansat ca. 45 medarbejdere – psykologer, pædagoger og socialrådgivere samt sundhedsfaglige personale med mange års erfaring inden for behandlingsområdet.
 
Familiebehandling
Vi søger en psykolog til at indgå i et af vores tværfaglige teams, som løser en bred vifte af forskellige familiebehandlingsopgaver - herunder rådgivning og terapi. De henviste børn og deres familier har meget forskellig baggrund for at komme hos os, men har alle det til fælles, at der er bekymring for børnenes trivsel og udvikling. Vi arbejder med udgangspunkt i en systemisk og ressourceorienteret forståelse af børnene og deres familier, men lægger samtidig vægt på at tilrettelægge behandlingsforløbene individuelt, således at familierne tilbydes den hjælp, der er brugbar for dem. Dette betyder i praksis, at der er behov for at tænke kreativt og fleksibelt, samt at der er stor metodefrihed. Du skal som psykolog, i samarbejde med de andre faggrupper sikre, at de opgaver, der henvises til teamet, løses bedst muligt. Du skal være indstillet på både at løse opgaver selvstændigt og i samarbejde med kolleger.
Vi anvender effektmålingssystemet Feedback Informed Treatment (FIT) i vores behandlingsarbejde, og det forventes, at du er villig til at anvende dette i arbejdet.
 
Øvrige opgaver
Som en del af stillingen forventes det, at du ca. 1-2 arbejdsdage om ugen indgår i et nyt tilbud om gratis anonyme psykologsamtaler til målgruppe 15-25-årige, hvor der kan gives op til 5 samtaler pr. ung.
Det er et tilbud, som var en del af den politiske konstitueringsaftale, og skal indtil videre kun udmøntes i 2019. Du vil få en aktiv opgave med at kickstarte tilbuddet i tæt samarbejde med teamleder og andre kollegaer.  
 
Familiecenter Viborg har desuden et samarbejde med de gymnasiale uddannelser i Viborg Kommune om samtaler til frafaldstruede studerende.
 
Vi forventer at:
 • du er autoriseret psykolog med gedigen erfaring fra børne- og ungeområdet
 • du har en terapeutisk efteruddannelse og gerne erfaring med testning af voksne
 • du er udviklingsorienteret, og har mod på nye opgaver, og er parat til at deltage i metodeudvikling på tværs af faggrupper
 • at du kan arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og tværfagligt 
 • at du har gode samarbejdsevner 
 • at du er fleksibel ift. arbejdstider- og opgaver  
   
Vi tilbyder:
 • dygtige og engagerede kollegaer, der har lyst og vilje til at arbejde med udvikling af fag og metoder 
 • en arbejdsplads præget af god energi og et højt fagligt niveau, hvor opgaveløsningen sker i et tværfagligt miljø 
 • fleksible arbejdstider 
 • høj grad af frihed 
 • en hverdag, hvor der trods travlhed er plads til grin mellem kolleger 
 • en spændende, udfordrende og afvekslende hverdag 
 • ekstern supervision

Aflønning i henhold til Ny Løn

Har du spørgsmål til stillingen, kan der rettes henvendelse til teamleder Eva Louise Rosholm på tlf. 22 62 37 12 eller afdelingsleder Rikke Halling Mørch på tlf. 23 64 73 30.
 
Stillingen er på 32-37 timer pr. uge og tidsbegrænset frem til 31. december 2019.
Tiltrædelse hurtigst muligt eller den 1. marts 2019. 

Samtaler forventes afholdt torsdag den 24. januar 2019