Barselsvikariat - Sygeplejerske

Viborg Kommune - hjemmeplejen Vesterparken

Trives du med udfordringer, komplekse sygeplejefaglige opgaver og udvikling af dine kompetencer?
Brænder du for et arbejde i tæt samarbejde med borgeren i borgerens eget hjem?
Så tilbyder vi DIG chancen for at blive vores nye kollega indenfor et spændende ældreområde i udvikling.

Med tiltrædelse snarest muligt søger vi en sygeplejerske til Hjemmeplejen Viborg Kommune, distrikt Vesterparken. Der er tale om et barselvikariat i dagvagt med 34 timer/uge med weekendarbejde
hver 8 weekend. Mulighed for færre timer hvis dette ønskes.
 
Distrikt Vesterparken består af to plejeteams og et sygeplejeteam i dagvagt og dækker den nordvestlige del af Viborg By. Alle teams arbejder tværfagligt sammen på tværs af faggrupper med udgangspunkt i borgerprofiler ift. borgerne mødes af rette faglighed og personlige kompetencer.
Vi har fokus på velfærdsteknologi i såvel hjemmepleje som sygepleje og træning og benytter i den forbindelse Skærm løsning i hele Viborg Kommune, hvilket betyder at nogle borgere får helt eller delvis deres ”besøg” via en skærm.
Vi har jf. sundhedsaftalen stor fokus på tidlig opsporing via TOBS og triagering af borger via tavlemøder og handleplansmøder for blandt andet at kunne ”sætte ind” i tide men også for at undgå unødige indlæggelser.
http://pixel-geo.prfct.co/cs/?partnerId=fbxhttp://pixel-geo.prfct.co/seg/?add=795817,936137&source=js_tag&a_id=3489

Vi tilbyder:
 • Et tværfagligt samarbejde om borgeren.
 • En afvekslende og til tider tempofyldt hverdag præget af spændende faglige udfordringer.
 • God introduktion og imødekommende kolleger.
 • Team-samarbejde.
 • God kollegial sparring.
 • Medindflydelse og frihed under ansvar.
 • En arbejdsplads hvor værdier som mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod vægtes højt
 • Et arbejdsfællesskab, hvor vi vægter fleksibilitet, nærhed og humor højt.
 
Vi forventer, at du:
 • Er uddannet sygeplejerske med høj faglighed og klinisk erfaring, gerne fra primærsektoren, kirurgiske eller medicinske afdelinger.
 • Kan arbejde selvstændigt inden for eget kompetenceområde og har lyst til og ser værdien i at arbejde tværfagligt til gavn for borgeren. Herunder at du ser værdien i at vejlede/ undervise sosu-personalet og på den måde aktivt deltage i deres kompetenceudvikling.
 • Er robust og anerkendende i dit samarbejde med andre.
 • Tager ansvar, både personligt og fagligt.                                                                                          
 • Har et respektfuldt og positivt menneskesyn, og at du arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i den enkelte borgeres prioriteter og ressourcer.
 
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Samtaler forventes afholdt fredag 17. december 2018 fra kl. 12.00.