Børnehaveklasseleder/lærer

 
Nordre Skole er en af Viborg Kommunes største skoler med 650 elever. Vi er en udviklingsorienteret skole med fokus på værdierne faglighed, fællesskab og mangfoldighed. Vi er placeret i Viborg og benytter os af, at der er kort afstand til bibliotek, domkirke, museer mv.
 
Vi mangler 1 børnehaveklasseleder/lærer der fra 1. januar 2019 – 31. december 2019 kan indgå i indskolingsteamet i specialafdelingen. Arbejdet er omkring en gruppe elever med generelle, specifikke og SE problematikker. Stillingen vil indeholde forskellige fag – blandt andet dansk, kristendom og N/T men også LTB lektioner, som er læring/trivsel/bevægelses lektioner.
 
Herudover vil stillingen indeholde undervisning på Viborg Sygehus, hvor der kan være børn som i en længere periode er indlagt og dermed skal have undervisning.

Vi kan tilbyde:
 • en dygtig og engageret personalegruppe som vil lave god skole for børn og som brænder for at løse opgaven på en god måde
 • et værdisæt som handler om faglighed, mangfoldighed og fællesskab
 • 650 elever i såvel almen skolen og special afd.
 • fleksible arbejdstider, gode lærerarbejdspladser og lavt sygefravær
 • en arbejdsplads som vægter et godt arbejdsmiljø og tror på, at sammen kan vi mere
 • en skole som er i udvikling og har nogle gode fysiske rammer

Vi forventer, at du:  
 • er faglig dygtig, stabil og engageret i arbejdet med børn
 • har vilje og evne til at indgå i teamsamarbejdet
 • ser muligheder frem for begrænsninger  
 • ser dig selv som en tydelig voksen i børnenes hverdag og kan være en god klasserumsleder.
   
Skolens værdisæt:
 • Faglighed, fællesskab og mangfoldighed.
 • Nordre Skoles virke skal bygge på anerkendelse af det enkelte menneske og respekt for fællesskabet.
 • Skolens liv og dagligdag skal baseres på demokrati, ansvarlighed, tryghed og respekt for fælles værdier med hensyntagen til kulturelle forskelligheder.
 • Udviklingen af elevernes selvværd samt faglige, fysiske, kreative, kulturelle og sociale kompetencer prioriteres højt.
 • Skolen skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med hjemmet.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger hos afd. leder Bjarne Pedersen 87 87 24 04.

Samtaler afholdes d. 18/12 -  2018