Pædagog

Nordre Skole, afd. Rindsholmvej søger en pædagog til fast stilling på 37 timer pr. 1/1-2019.

En pædagog med erfaring, kompetence og lyst til at rådgive og vejlede vores mellemtrins elever i både skolegang og socialt samvær i samråd med klassens øvrige personale.

Vi mangler primært en robust person til at varetage forskellige opgaver i forbindelse med elevernes dagligdag.
Det er en klar fordel, at man har erfaring fra en lignende skole for elever med socioemotionelle problemstillinger. Desuden er det en klar fordel, at man er vant til at arbejde mentaliserende.

Man er en væsentlig del af skolens daglige arbejde med strukturerer og fastholde dagligdagens rutiner. Man planlægger i fællesskab med sine kollegaer dagens aktiviteter.

Vi tilbyder et spændende og udfordrende arbejde i samarbejde med hjælpsomme kollegaer. Den primære opgave er at skabe en god og overskuelig samt sammenhængende hverdag for vores elever, det være sig både i SFO regi og skoletid.
   
Vi er en lille special afdeling beliggende i landsbyen Almind ca. 10 km syd for Viborg med ca. 55 elever. Skolen er primært for elever med socio-emotionelle, adfærds-, kontakt- og/eller trivsels problematikker.

Arbejdet på skolen foregår i små personale grupper med typisk 3-4 lærere/pædagoger tilknyttet mellem 9-10 elever. Vi tilrettelægger vores undervisning ud fra den enkelte elevs forsætninger, så både undervisning og hverdag bærer præg af forudsigelighed og struktur.
 
Arbejdsopgaver
 • Tilrettelæggelse af dagsstruktur, samt afprøve relevante pædagogiske tilgange for at sikre trivsel og udvikling. Herudover at kunne observere på elevernes udfordringer og styrker, som et led i optimering af det samlede skoletilbud.
 • Deltage i relevante tværfaglige møder og kunne referere viden og reflekterer over praksis.
 • At kunne forholde sig roligt i konfliktsituationer.
 • At kunne reflektere over egen og andres pædagogiske praksis.
 • At kunne indgå fleksibelt i en dynamisk hverdag, med ændringer og udfordringer.
 • At kunne deltage i teamsamarbejde og løfte opgaverne i flok.
 • At være kontaktperson for nogle elever.
 
Skolens værdisæt
 • Faglighed, fællesskab og mangfoldighed.
 • Nordre Skoles virke skal bygge på anerkendelse af det enkelte menneske og respekt for fællesskabet.
 • Skolens liv og dagligdag skal baseres på struktur, ansvarlighed, tryghed og respekt for fælles værdier med hensyntagen til kulturelle forskelligheder.
 • Udviklingen af elevernes selvværd samt faglige, fysiske, kreative, kulturelle og sociale kompetencer prioriteres højt.
 • Skolen skal indgå i et gensidigt forpligtende samarbejde med hjemmet.

Samtaler forventes afholdt onsdag d. 19/12 fra kl. 16.30.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Afdelingsleder Søren Røjgaard på 41 71 96 39 eller Stedfortræder Allan Kirkegaard på 41 71 94 50.