Pædagogmedhjælper

Vi søger: 1 pædagogmedhjælper til en fast 20 timers stilling (børnehaven Søløven i Sparkær)
 
Børnehaven Søløven i Sparkær er normeret til 32 børnehavebørn.

Børnehaven er beliggende i Sparkær by med skoven som nærmeste nabo. Vi er en del af den samdrevne institution i Sparkær (Skole, SFO, SFO-klub og børnehave).
I Viborg Kommune arbejder den enkelte arbejdsplads ud fra følgende grundlæggende personalepolitiske værdier: Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed og MOD. Derudover arbejder alle børnehuse i Viborg Kommune ud fra vores Børne- og Unge politik ” Lys i øjnene", arbejder med TOPI - Tidlig opsporing og trivsel, samt med Den Tværfaglige Model.

Vi søger en pædagogmedhjælper der:

   • Der brænder for at arbejde med børn 0-6 år
   • Har en positiv indstilling og er imødekommende overfor både børn, forældre og kolleger
   • Vil arbejde med at skabe læring, udvikling og trivsel for alle børn
   • Vil indgå aktivt i at udvikle kvaliteten i det pædagogiske arbejde, herunder arbejdet med Den Pædagogiske Læreplan, TOPI, og Marte Meo
   • Kan reflektere over egen praksis i samspil med dine kolleger
   • Er nærværende og engageret sammen med børnene

Vi arbejder bevidst med:

   • At arbejde med det enkelte barns udvikling, læring og trivsel, samt styrke barnets relationer, så det får mulighed for at deltage i børnefællesskabet
   • At have en ressourcefokuseret og anerkendende tilgang til barnet
   • Forældresamarbejdet om det enkelte barn og børnegruppen
   • At skabe læringsmiljøer med fokus på proces, hvor man engageret støtter barnet i at udvikle sin nysgerrighed og fantasi
   • TOPI

Vi kan tilbyde:

   • En Børnehave med mange muligheder
   • En engageret forældregruppe, der er interesseret i børnenes hverdag
   • Naturskøn beliggenhed
   • At du får rum og støtte til din faglige/ personlige udvikling

Vi afholder samtaler tirsdag den 15. januar.