Veterankoordinator

Viborg Kommune søger en veterankoordinator
Har du lyst til at gå forrest og sætte dit aftryk på en specialiseret og målrettet veteranindsats, så er du måske den vi søger!
 
Viborg Kommune har en aktiv veteranindsats, der har til formål at yde en specialiseret og målrettet støtte til veteraner og deres pårørende som en anerkendelse af den indsats, de har ydet for det danske samfund.
 
Veteranindsatsen er fysisk funderet i Jobigen Viborg, der er en del af arbejdsmarkedsafdelingen i Viborg kommune. 
Indsatsen er tilrettelagt i et tæt samarbejde med Jobcentret.  Vi er 2 medarbejdere en veterankoordinator og en veteranstøttemedarbejder.
 
Dine opgaver vil primært bestå af tværfagligt, koordinerende og planlæggende opgaver, men du vil også indgå i samarbejdet med veteraner og pårørende, herunder bl.a.
 • Sekretær for styregruppen
 • Udarbejdelse af AKOS (aktivitetsoversigt)
 • Oplysnings- og informationsopgaver
 • Etablere hensigtsmæssige samarbejder med relevante aktører på området
 • Etablere netværk for veteraner, pårørende
 • Deltage i relevante aktiviteter sammen med veteraner og pårørende
 
I forhold til den enkelte veteran forventes det, at du kan indgå i en anerkendende dialog og tage en professionel koordinerende og respektfuld rolle i forhold til forskellige offentlige myndigheder.
 
Vi forventer, at du
 • Har overblik i et arbejde med ”mange bolde i luften” og mange aktører på banen
 • Arbejder struktureret og målrettet
 • Kan kommunikere klart og kompetent med medier, myndigheder og frivillige organisationer
 • Er fleksibel, kan skifte mellem at have det strategiske og koordinerende overblik til at være nærværende og engageret i samarbejdet med veteraner og pårørende
 • Kan sætte tydelige rammer og mål i samarbejdet med den enkelte

Du har selv været ”udsendt”
 
Vi tilbyder
 • Et spændende og selvstændigt job i en stærk kommunal veteranindsats
 • at få del i en kultur der bygger på tillid, rummelighed, respekt, lyst og energi
 • En tilgang der vægter meningsfulde helhedsorienterede løsninger
 • Et højt fagligt niveau med fokus på sparring og udvikling
 
Der kan forekomme aktiviteter der er uden for normal arbejdstid

Samtaler bliver afholdt i uge 51.
Spørgsmål om stillingen kan rettes til Teamleder Jette Just Ibsen tlf. 87874519