Centersygeplejersker

På Pleje- og Omsorgscenter Blichergården i Viborg søger vi to sygeplejersker.
De to stillinger ønskes besat snarest eller senest  den 1. februar 2019.
Der arbejdes på hverdage, fortrinsvis i dagtimerne.
Stillingerne er på 30-37 timer pr. uge.

Pleje- og Omsorgscenter Blichergåden er hjem for 63 beboere.
Du kommer til at indgå i et hus med høj faglighed og engagerede kolleger.
Du arbejder i et hus hvor beslutninger drøftes og kvalificeres i et respektfuldt,
fagligt fællesskab, ud fra den enkelte beboers behov og ønsker.

Vi forventer at du ønsker at:
Indgå i rehabiliterende sygepleje, samt bidrager til udvikling af faglig og
tværfaglig samarbejde.
Varetager tovholderfunktion i forhold til sygeplejefaglige pleje/behandlingsforløb.
Varetager, formidler, samt vejleder i sygeplejefaglige indsatser.
Inddrager beboeren aktivt som ligeværdig samarbejdspartner og understøtter den
enkelte beboers mestringsevne.
Kan rådgive, vejlede og undervise tværfaglige samarbejdspartnere.
Påtager dig et medansvar for kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af plejen og tager
aktiv del i komplekse plejeforløb, samt udvikling af centret som helhed.
Er energisk, positiv, samarbejds orienteret og har stærke sociale kompetencer.
Bidrager til at fastholde og udvikle et godt arbejdsmiljø.

Vi kan tilbyde:
Et arbejdsfællesskab med fokus på muligheder og plads til nytænkning.
Gode engagerede og dygtige kolleger.
Stor grad af medindflydelse og medbestemmelse.
Muligheder for personlig og faglig udvikling.

For yderligere information, er du velkommen til at kontakte Centerleder Susanne Simonsen på telefon 24 79 90 32.
Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.
Ansættelsessamtaler afholdes: onsdag den 19.december 2018.