Kvalitetsfaglig udviklingskonsulent

Brænder du for at sikre og udvikle kvalitet inden for rammerne af sundheds- og serviceloven i og på tværs af sundheds-, omsorgs- og socialområdet? Og har du kompetencer og lyst til at arbejde med sundhedsfaglige it-systemer? Så er du måske vores nye kvalitetsfaglige udviklingskonsulent i Sekretariatet, Social, Sundhed & Omsorg i Viborg Kommune.
 
Sekretariatet er etableret med det formål at fremme sammenhængskraft, optimere ressourceudnyttelse og fastholde fokus på kerneopgaven i Social, Sundhed & Omsorg; ”Samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv - hele livet”.
 
Sekretariatet består af to teams og en afdeling. Som udviklingskonsulent inden for det kvalitetsfaglige område vil du blive ansat i Team Teknologi og Udvikling med reference til teamlederen i dette team.  
 
Dine opgaver
Vi ønsker en profil, der med professionalisme og godt humør bringer flere stærke fagligheder med sig. Kvalitetsarbejde i en kommune kræver efter vores opfattelse både nøje kendskab til det driftsnære og det administrative felt.
 
Som udviklingskonsulent på det kvalitetsfaglige område skal du bl.a.:
 • Have sikring og udvikling af dokumentation i bred forstand som fokusområde, særligt set ud fra anvendelsen af kommunens it-systemer.
 • En af dine primære opgaver vil være at arbejde med udvikling og understøttelse af FS3 metoden, FMK (fælles medicinkort) og fagsystemet Nexus, som netop er implementeret.
 • Være projekt- og procesleder for planlægning og implementering af en række kvalitetsfaglige projekter inden for og på tværs af særligt sundheds- og omsorgsområdet men også på socialområdet.
 • Gennemføre analyse-, dokumentations- og evalueringsopgaver i forbindelse med kvalitetsfaglige projekter.
 • Være faglig ressourceperson og sparringspartner for chef, leder- og driftsniveau på det kvalitetsfaglige område samt for Sekretariatets systemadministratorer.
 • Følge op på lovændringer og nationale anbefalinger inden for de ovenfornævnte områder.
 • Understøtte aktuelle sager på sundheds- og omsorgsområdet.

Den ideelle ansøger:
 • Har en relevant sundhedsfaglig baggrund som eksempelvis sygeplejerske eller lignende eventuelt med en overbygning
 • Har praktisk erfaring med sundhedsfaglige it-systemer og evne til at kombinere det systemtekniske område med det kvalitetsmæssige område.
 • Har praktiske erfaringer med kvalitetsfaglig understøttelse og udvikling fra en tilsvarende organisation og forståelse for den kommunale sektor
 • Har viden inden for sundheds- og serviceloven
 • Har erfaring med at koordinere og samarbejde med både interne og eksterne aktører og kan skabe netværk
 • Har gode kommunikationsevner i både skrift og tale, har overblik og er struktureret
 • Er fleksibel, har gå-på-mod, vedholdenhed og kan ”tænke skævt”
   
Vi kan tilbyde:
Et alsidigt og udviklende job, hvor du får en central rolle i at understøtte den kvalitetsfaglige udvikling inden for og på tværs af sundheds-, omsorgs- og socialområdet. Du vil blive en del af en ambitiøs og engageret gruppe, der arbejder med kvalitetsfaglig understøttelse og udvikling, hvor alle brænder for opgaven. Ligeledes vil du komme til at arbejde helt tæt sammen med vores systemadministratorer. Den fleksibilitet, vi kræver i forhold til at få løftet opgaverne, får du igen i form af stor frihed til selv at tilrettelægge opgaveløsningen og arbejdsdagen. Omgangstonen på arbejdsstedet er uformel. Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå på arbejde, samtidig med at vi har travlt.
 
Løn- og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst mellem KL og pågældendes faglige organisation på et niveau, der svarer til kvalifikationerne.
 
Yderligere oplysninger:
Ansættelsessamtaler forventes afholdt den 14. december 2018, idet der forventes at blive indkaldt til samtaler den 12. december 2018. Du vil blive indkaldt via mail.