Ergoterapeuter til PPL

Pædagogisk Praksis og Læring (PPL) i Viborg Kommune søger to engagerede ergoterapeuter til vores spændende arbejdsplads pr. 1. februar 2019.
Den ene stilling er en fast stilling på 32 timer/ugtl.
Den anden stilling er en nyoprettet stilling på 30 timer/ugtl. frem til 31. december 2019 med mulighed for forlængelse.
 
Om PPL:
Som ergoterapeut bliver du en del af vores fagteam bestående af fem fysioterapeuter og to ergoterapeuter.
Teamet er forankret i den tværprofessionelle afdeling Pædagogisk Praksis og Læring (PPL). PPL er en fælles enhed i Viborg Kommune, som står for at varetage konsultative og understøttende opgaver til alle dagtilbud og skoler i Viborg Kommune. Vi dækker hele området 0-18 år på både almen og specialområdet, og vi har en samlet personalegruppe på ca. 100 medarbejdere bestående af psykologer, logopæder, ressourcepædagoger, læringskonsulenter og fysio-/ergoterapeuter.

PPL er organiseret i fem fagteams og har samtidig fem tværgående områdeteams, hvor medarbejderne er tilknyttet en tværfaglig gruppe med fokus på at understøtte det tværprofessionelle samarbejde omkring børn, unge og familier.
PPL er organiseret i Familie og Rådgivning under Børne- og Ungdomsforvaltningen. Vores primære arbejdsområde omfatter opgaver i dagtilbud og skoler i tæt samarbejde med forældre, lærere, pædagoger, børnehus- og skoleledere, sundhedsplejersker mv. Der er fokus på tidlige og forebyggende indsatser og udvikling af sunde læringsfællesskaber i et tværprofessionelt samarbejde.
Som ergoterapeut i PPL, bliver du således en del af en organisation, som både vægter det monofaglige og det tværprofessionelle perspektiv. I fysio-og ergoterapeutteamet varetager vi derforuden også opgaver indenfor servicelovens § 44 samt sundhedslovens § 140,  og denne habilitering og træning foregår på institutioner, skoler og/eller i hjemmet samt i Viborg Kommunes Sundhedscenter. Vi har herunder et tæt og velfungerende tværsektorielt samarbejde med regionens sygehuse.
 

Arbejdsområder for fysio-og ergoterapeuterne i PPL:
 • Træning og behandling af børn og unge med varig nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne
 • Vejledning og rådgivning til børn, forældre, lærer, pædagoger og ledere i dagtilbud, skole og øvrigt netværk.
 • Undersøgelser, observationer og beskrivelser samt tværfaglige pædagogisk, psykologiske vurderinger.
 • Afdækning og beskrivelser af børn og unges eventuelle behov for hjælpemidler. 
 • Udarbejdelse af fysio-og ergoterapeutiske protokoller til CPOP
 • Tværprofessionelt samarbejde internt i PPL samt med eksterne samarbejdspartnere.
 • Udredning og vejledning ift. barnets eller den unges sansemotoriske kompetencer.
 
Dine kompetencer:
PPL søger selvstændige ergoterapeuter, der kan bidrage til arbejdet i både fagteam såvel som i det tværprofessionelle områdeteam. Det er derfor vigtigt, at du befinder dig godt i et komplekst felt, hvor du formår at navigere mellem mange forskellige samarbejdspartnere og opgavetyper.
Du skal kunne se dig selv bredt ind i de mangeartede opgaver og funktioner, som vi har i teamet og det er vigtigt, at du opsøger og samarbejder med de fagligheder, som de tværprofessionelle opgaver kalder på. Vi lægger desuden vægt på, at du arbejder med udgangspunkt i et ressourceorienteret syn på børn og unges udviklings-og deltagelsesmuligheder, og at du evner at opbygge og skabe gode og professionelle samarbejdsrelationer. Derudover har vi et ønske om, at du er en kommende kollega, som har lyst til at bidrage til vores kollegiale fællesskab med godt humør og en god portion nysgerrighed.
 

Om dig som ergoterapeut:
Vi prioriterer, at du har erfaring som ergoterapeut, gerne indenfor børneområdet og herunder:
 • At du har viden og erfaring med habilitering og rehabilitering af børn og unge.
 • At du har viden og erfaring omkring børn og unges sansebearbejdning.
 • At du har interesse for og erfaring med oralmotoriske undersøgelser og vurderinger.
 • At du kan bidrage med viden om og kendskab til ergoterapeutiske teorier og undersøgelsesredskaber.
 • At du har erfaring indenfor afprøvning og tilpasning af hjælpemidler til børn og unge.
 • At du er selvstændig, handlekraftig og kreativ i opgaveløsningerne.
 • At du er udviklingsorienteret og nysgerrig på at holde dig fagligt opdateret.
 • At du arbejder struktureret og at du evner at planlægge, koordinere og prioritere i dine forskellige arbejdsopgaver.
 

PPL kan tilbyde dig:
 • Et spændende og omfangsrigt arbejdsområde med varierende opgaver og mange samarbejdsflader.
 • Et stærk tværprofessionelt miljø, hvor du kommer til at samarbejde med dygtige og engagerede kollegaer.
 • Et job, hvor du kan være med til at skabe udviklings-og deltagelsesmuligheder og sunde fællesskaber for børn og unge i Viborg Kommune
 
Løn- og ansættelsesforhold:
I henhold til gældende overenskomst og principperne om ny løn.
Der indhentes børneattest og straffeattest som led i ansættelsesforløbet.
 
 
Yderligere oplysninger:
Ansættelsessamtaler forventes afholdt mandag den 17. december 2018.
Du bedes anføre på din ansøgning, hvilken af de to stillinger din ansøgning er rettet mod.