Kan du tænde lys i børnenes øjne

Viborg Kommune søger en fritidsvejleder

En af vores tre dygtige fritidsvejledere har fået andet arbejde. Vi mangler derfor en der kan fylde pladsen ud. Fritidsvejledning i Viborg Kommune henvender sig til alle børn, der ikke er fritidsaktive. Også børn som har udfordringer i hverdagen eksempelvis sociale problemstillinger, ensomhed, diagnoser mv.

Som det fremgår af Viborg Kommunes børne- og ungepolitik, ”Lys i øjnene”, har alle børn ret til at være en del af et sundt fællesskab – og det er det, du som fritidsvejleder skal være med til at sikre.

Vi forventer, at du:
 • har erfaring med arbejdet med børn og unge - og deres forældre
 • ved, hvordan den gode relation kan flytte det enkelte barn
 • har drive og gennemslagskraft, kan motivere og aktivere
 • er inspirerende i mødet med børn, forældre og kolleger
 • er kreativ og klar til at gå nye veje
 • har mod til at sætte dig selv i spil
 • kan sparke døre ind og tage den nødvendige samtale
 • er fleksibel, omstillingsparat og visionær
 • har et indgående kendskab til foreningslivet
 • er nysgerrig på forskning og viden om børn og unges trivsel
 • har kørekort
   
Vi tilbyder et job, hvor du:
 • via fritidsvejledning og fritidspas hjælper børn og unge i gang med en aktiv fritid
 • er med til at fastholde og udvikle Fritidsvejledning i Viborg Kommune
 • møder børn og unge der, hvor de er - hjemme, i skolen, i klubben osv.
 • bliver en del af det forebyggende, tværfaglige arbejde i Børne- og Ungeforvaltningen
 • får kolleger med et positivt livssyn – og en arbejdsplads med højt til loftet

Se mere om Fritidsvejledning på:
https://kommune.viborg.dk/Borger/Boern,-unge-og-familie/Fritid/Fritidsvejlederne

Løn- og ansættelsesvilkår:
Stillingen er på 37 timer ugentligt. En væsentlig del af arbejdstiden vil ligge i eftermiddags- og aftentimerne. Du bliver organiseret som en del af fagkonsulentenheden i Børn og Ungeforvaltningens sekretariat.
Løn i henhold til gældende overenskomst. Der kan forhandles kvalifikations- og funktionsløn.

Tiltrædelse: 1. februar 2019.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til afdelingsleder i Børn og Unge, Jørgen Kaack, tlf. 30 57 15 82 eller fritidsvejleder Chandra Larsen, tlf. 41 93 34 11.

Ansættelsessamtaler: 18. december 2018