Visitator på hjælpemiddelområdet

Har du en sundhedsfaglig uddannelse, og vil du være en del af en engageret afdeling,
der varetager myndighedsopgaver indenfor hjemmehjælp, boliger og hjælpemidler, så er det måske dig vi søger.

 
Visitation Sundhed og Omsorg har to ledige stillinger som visitator på hjælpemiddelområdet til besættelse pr. 1. januar 2021.
 
Omsorgsområdet i Viborg Kommune har som kerneopgave at samarbejde med
borgerne om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet.
Det kræver, at vi arbejder efter fælles mål og retning, koordinerer vores ressourcer og aktiviteter – og på den måde skaber sammenhængende forløb for borgerne. Vi har et stærkt fokus på rehabilitering og på at give hver borger mulighed for mest mulig selvbestemmelse og livskvalitet uanset dennes funktionsniveau.

Viborg Byråd har med en ny
strategi; Sammenhængsmodellen, sat en fælles retning for alle forvaltningerne i Viborg
Kommune. Se mere her https://kommune.viborg.dk/Politik/Politikker-og-strategier/Sammenhaengsmodellen
 
Om stillingen
Som visitator får du en vigtig rolle i at vurdere, hvilke indsatser der bedst kan hjælpe
borgeren med at klare hverdagslivet så selvstændigt som muligt.
Det er vores opgave at indgå i dialog med både borgeren, dennes familie og det personale der skal hjælpe borgeren for at finde de bedst mulige løsninger. Samtidigt skal vi sikre borgerens retssikkerhed og tildele støtte efter gældende lovgivning og kommunens
kvalitetsstandarder.

Du skal i stillingen primært varetage myndighedsfunktionen indenfor hjælpemiddelområdet efter serviceloven §112, §113b, §113 og §116. I den ene af de to stillinger vil man også skulle varetage myndighedsopgaver indenfor det ortopædiske område såsom skinner og bandager.
 
Vi ønsker en medarbejder som
 • Er uddannet ergo- eller fysioterapeut gerne suppleret med visitatoruddannelsen eller erfaring med jobbet som visitator på hjælpemiddelområdet
 • Kan påtage sig rollen som myndighedsperson
 • Er selvstændig, robust, struktureret og kan planlægge en arbejdsdag og samtidig være fleksibel i forhold til teamets samlede arbejdsopgaver
 • Har gode skriftlige og mundtlige kommunikative evner
 • Har gode samarbejdsevner på tværs
 • Anser mødet med engagerede borgere og pårørende, som en naturlig del af arbejdet
 • Har flair for IT og gerne kendskab til omsorgssystemer
 • Har kørekort
  Vi arbejder med Fælles Sprog III og anvender omsorgssystemet; KMD Nexus og Sundhedslogistik.
   
  Vi tilbyder
 • Værdibaseret ledelse, hvor vi vægter mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod
 • Grundig introduktion til dine arbejdsopgaver med en erfaren kollega tilknyttet som mentor
 • Et godt kollegialt miljø, hvor vi vægter udvikling, samarbejde og trivsel
 • Et arbejdsmiljø med en høj faglighed og gode muligheder for tværfaglig sparring
 • Mulighed for at arbejde selvtilrettelæggende under hensyntagen til teamets fælles opgaver
 • En arbejdsplads på Viborg Rådhus
 
Løn og ansættelsesvilkår
Stillingerne er på 37 timer ugentligt.
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
Stillingerne er aflønnet efter principperne i ”ny løn”.
 
Ansøgningsfrist: 11. november 2020 kl. 12.00
Ansættelsessamtaler:  Afholdes torsdag den 19. november 2020
 
Yderligere oplysninger
Du kan få yderligere oplysninger ved at kontakte Teamleder Louise Lyngsøe på 87 87 61 29 eller lly@viborg.dk.