Psykolog

Har du interesse for undersøgelser af samspil og forældrekompetencer, og vil du være med til at sikre de bedst mulige udviklingsbetingelser for udsatte børn og unge, og deres familier - så er du måske vores nye kollega.
 

Familiecenter Viborg
Er leverandør af familiebehandlingsydelser til Familieafdelingen, der er ansat ca. 42 medarbejdere – psykologer, pædagoger og socialrådgivere samt sundhedsfaglige medarbejdere med mange års erfaring indenfor behandlingsområdet.
 
De henviste børn og deres familier har meget forskellig baggrund for at komme hos os, men har alle det til fælles, at der er bekymring for børnenes trivsel og udvikling. Vi arbejder med udgangspunkt i en systemisk og ressourceorienteret forståelse af børnene og deres familier, og lægger samtidig vægt på at tilrettelægge behandlingsforløbene individuelt, således at familierne tilbydes den hjælp, der er brugbar for dem.

Dette betyder i praksis, at der er behov for at tænke kreativt og fleksibelt.
Du skal som psykolog, i samarbejde med de andre faggrupper sikre, at de opgaver, der henvises løses bedst muligt. Du skal være indstillet på både at løse opgaver selvstændigt og i samarbejde med kolleger.
Vi anvender feedback- og effektmålingssystemet FIT (Feedback Informed Treatment), og det forventes, at du er villig til at anvende dette i arbejdet.

Undersøgelser
Hovedparten af arbejdet vil være indenfor undersøgelsesområdet.
Dette arbejde omfatter udredning af samspilskvalitet og forældrekompetencer, og undersøgelserne foretages i et tværfagligt makkerskab med en kollega.
Foruden dig er der to andre psykologer i huset, der også udfører undersøgelsesarbejde.
I undersøgelsesarbejdet lægger vi stor vægt på at undersøge i et udviklingsperspektiv og med hovedvægten lagt på observationer og interventioner.
Vi er ved at implementere MIM (Marschak Interatction Method) og alle medarbejdere, der indgår i undersøgelsesarbejdet, vil blive certificeret i MIM-P.
 
Du vil blive organiseret i vores Spæd- og småbørnsteam (0-2 år), men undersøgelser på større børn vil også forekomme.
 
Øvrige opgaver
Desuden vil du blive koblet op på vores ”Gratis psykolog” tilbud til unge mellem 15-25 år, hvor vi yder op til 5 samtaler pr. forløb.
  
Vi forventer at
 • Du er autoriseret psykolog med erfaring fra børne- og ungeområdet – gerne undersøgelsesområdet
 • Du har en terapeutisk efteruddannelse og gerne erfaring med testning af voksne
 • Du er udviklingsorienteret, og har mod på nye opgaver, og er parat til at deltage i metodeudvikling på tværs af faggrupper
 • Du kan arbejde selvstændigt, helhedsorienteret og tværfagligt 
 • Du har gode samarbejdsevner 
 • Du er fleksibel ift. arbejdstider- og opgaver
   
Vi tilbyder
 • Dygtige og engagerede kollegaer, der har lyst og vilje til at arbejde med udvikling af fag og metoder 
 • En arbejdsplads præget af god energi og et højt fagligt niveau, hvor opgaveløsningen sker i et tværfagligt miljø 
 • Fleksible arbejdstider 
 • En hverdag, hvor der trods travlhed er plads til grin mellem kolleger 
 • En spændende, udfordrende og afvekslende hverdag 
 • Ekstern supervision
 • En værdibaseret organisation med værdierne mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.

Forud for ansættelsen skal der foreligge en ren børne- og straffeattest.

Vil du høre mere om stillingen, kan du kontakte
Teamleder Lilli Jette Kristensen tlf. 23 37 02 51 eller
afdelingsleder Rikke Halling Mørch på tlf. 23 64 73 30. 

Ansættelsesforhold
Tiltrædelse den 1. januar 2021. 
Ansøgningsfristen er lørdag den 7. november 2020
Ansættelsessamtaler afholdes torsdag den 12. november 2020.
Aflønning i henhold til Ny løn.