Administrativ medarbejder

Viborg Kommunes affaldsenhed Revas søger en stærk profil til udbud, kontrakt- og økonomistyring.  

Som vores nye medarbejder vil du få en central og betydende nøglerolle i Revas’ udvikling af fremtidens affaldsløsninger i Viborg Kommune og i den daglige økonomiske opfølgning og styring. Det bliver din opgave at støtte og kontrollere økonomien for betydende dele af driften i samarbejde med Revas’ øvrige økonomimedarbejdere. Du skal også fungere som projektleder og/eller controller for større tværgående projekter samt stå for udarbejdelse af kontrakter og udbud.

En del af teamet
Du bliver en del af en arbejdsplads med fokus på det gode arbejdsmiljø, hvor værdierne ligeværdighed, tillid og trivsel er et omdrejningspunkt for samarbejdet. Vi vægter høj faglighed, selvstændighed og fleksibilitet, så du kan tilrettelægge en meningsfuld og effektfuld indsats i et job, hvor der er gode muligheder for udvikling og sparring.

Affaldsbranchen og Revas er i rivende udvikling, og vi er i fuld gang med at udarbejde en ny affaldsplan for Viborg Kommune, som får betydning for borgernes hverdag i de kommende år. I den forbindelse vil du blive involveret i udvikling af løsninger, beregninger og implementering af løsninger. 

Opgaver
Dine opgaver vil spænde bredt og gå på tværs i huset, og de vil blandt andet omfatte
 • Udarbejdelse af overslagsberegninger, business cases og beslutningsoplæg.
 • Support af driftsområderne med projekt- og økonomistyring.
 • Kontraktstyring og udarbejdelse af udbud.
 • Projektledelse og projektopfølgning.
 • Udarbejdelse af budget samt budget- og dataopfølgning inden for delområder af driften.

Om dig
Vi forventer, at du er teamplayer, men at du også kan arbejde selvstændigt.
Du tager initiativ og ansvar for opgaverne og agerer gerne tovholder i en samarbejdsproces. Som person er du analytisk, struktureret og kommunikerende.

Du har desuden
 • En relevant mellemlang eller længerevarende uddannelse, som giver dig indsigt i data og økonomi (ingeniør, cand.merc., cand.scient. eller lignende)
 • Gode IT-kundskaber og kan anvende Microsoft Office-pakken på højt niveau som en del af opgaveløsningen
 • Gode kommunikative forudsætninger og kan formidle ubesværet på skrift og tale
 • Erfaring i økonomistyring og meget gerne i kommunalt regi
 • Solid erfaring med projektledelse
 • Flair for at tilegne dig ny viden

Dertil er det yderligere en fordel, hvis du har kendskab til affalds- og genanvendelsessektoren.

Om Revas
Revas er Viborg Kommunes kommunale affaldsenhed, som håndterer affald fra kommunens ca. 98.000 indbyggere og virksomheder. Revas administrerer indsamling af dagrenovation, olie- og kemikalieaffald samt genanvendelige materialer. Endvidere står vi for den daglige drift af et affaldscenter, hvor private virksomheder kan aflevere affald til viderebehandling, et gasanlæg samt diverse anlæg som knuseanlæg, komposteringsanlæg, jordhotel, modtagestation for olie- og kemikalieaffald samt seks genbrugsstationer.
Revas har for tiden 46 medarbejdere. Herudover er der et stort kontraktligt samarbejde med private leverandører, som udfører opgaver for Revas.

Løn og ansættelse
Løn efter gældende overenskomst, herunder aftale om lokal løndannelse.
Arbejdsstedet er ved Revas’ administration på Kirkebækvej 136 i Viborg.

Ansøgning og tiltrædelse
Hvis du finder stillingen interessant, så vil vi gerne modtage din ansøgning senest den 5. november 2020. Vi holder første samtalerunde den 12. november 2020 og en eventuel anden samtalerunde den 19. november 2020. Tiltrædelse 4. januar 2021.  

Hvis du har spørgsmål om stillingen, er du velkommen til at kontakte leder af Revas, Gert Schandorff på tlf. 30 21 38 37.