Social- og sundhedsassistentelever

Social- og sundhedsassistentelever
Viborg Kommune søger elever til social- og sundhedsassistentuddannelsen med start den 1. april 2021.


Du kan søge om ansættelse som social- og sundhedsassistentelev på følgende måder
  • Som elev på et ordinært forløb, hvor et bestået SOSU-grundforløb 2 er adgangskravet
  • Som elev på et merit-forløb, hvor adgangskravet er en uddannelse som social- og sundhedshjælper med grundfagene dansk og naturfag samt førstehjælps- og brandbekæmpelsesbevis

Om uddannelsen
Uddannelsen er en blanding af teori og praksis, hvor du lærer at arbejde professionelt og tværfagligt med omsorg og rehabilitering i forhold til mennesker med fysiske, psykiske og sociale problemer.

Du kan se udførlig beskrivelse af uddannelsens indhold og sammensætning på Social- og sundhedsskolens hjemmeside og om mulighederne for at få udarbejdet en Realkompetencevurdering.

Ansættelsesforhold
Du bliver ansat på en uddannelsesaftale med elevløn.
Skoledelen finder sted på Social- og sundhedsskolen i Skive, mens praktikken vil være i hjemmeplejen og på plejecentre i Viborg kommune, i psykiatri i Viborg kommune, og på sygehus i Region Midt (Viborg).
Du vil få tilknyttet en vejleder i alle praktikperioder.

Sådan søger du
Inden du trykker på opret ansøgning, skal du have en elektronisk udgave af dit eksamensbevis, CV, tidligere eksamenspapirer, udtalelse osv. så du er klar til at vedhæfte dem i ansøgningsskemaet.
 
Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.