Lærer til indskoling

Vestervang Skole søger en dygtig og engageret lærer til fastansættelse pr. 1. januar 2021
- en lærer, der brænder for sine fag.


Stillingen
Vi søger en lærer med linjefag i Matematik, billedkunst og idræt.
Du må også gerne kunne undervise i N/T og Kristendom.
Stillingen er i indskolingen, så erfaring og kendskab til målgruppen er en fordel.

Du kan se frem til et tæt og professionelt samarbejde med ca. 100 særdeles kompetente  lærere og pædagoger, som glæder sig til at tage godt imod dig, og som står på spring for at hjælpe dig.

Vi har travlt, men altid tid til gode grin og godt kollegaskab, og så er vi gode til at hjælpe hinanden med at arbejde analyserende og løsningsorienteret.

Vestervang Skole
Vestervang Skole har fokus på styrkelse af de inkluderende læringsfællesskaber, styrkelse af elever i læse- og skrivevanskeligheder, gennem en fokuseret ordblindeindsats, oprettelse af almenklasser forberedt til børn med ASF, samt arbejdet omkring den åbne skole.

Vestervang Skole er en klyngeopdelt, 3-sporet folkeskole med ca. 710 elever fra 0. – 10. klasse. Heraf ca. 610 elever i almenskolen og ca. 110 elever i Autismeafdelingen. Skolens SFO har ca. 250 børn. Skolen er afdelingsopdelt og med selvstyrende teams i alle afdelinger.

Skolen har gode udearealer og fremstår i dag som en moderne skole med bl.a. egen nyere idrætshal, moderne skolebibliotek og faglokaler.

Medarbejderne på Vestervang Skole skal kunne
 • Mestre klasseledelse, samt anerkende kvaliteten af det professionelle tværfaglige samarbejde.
 • Arbejde med inkluderende læringsfællesskaber og have øje for elevens ressource.
 • Være fagligt, handlingsorienteret og professionelt fokuseret på opgaven.
 • Arbejde med afsæt i et systemisk læringssyn og mindset, som betyder at refleksion- og relationskompetencer er vigtige forudsætninger, for at skabe de bedst egnede lærings- og trivselsmiljøer for børn og voksne.
 • Have modet til at være nysgerrig i både egen og andres praksis og hverdag.
 • Arbejde løsningsorienteret, fleksibel og anerkendende.
Vores nye lærer på Vestervang Skole er også
 • Fagligt velovervejet, med didaktisk veksling mellem teori og praksis.
 • Velovervejet over begreberne læring og undervisning.
 • Tydelig og imødekommende overfor børn, kollegaer og forældre.
 • Naturligt inkluderende og anerkendende i både tanke og praksis.
 • Besiddelse af professionel tålmodighed og forståelse, i forhold til mødet med både børn og voksne, som har alternative måder at forstå verden på.
 • En del af et kollegafællesskab, og byder ind med godt humør og god stemning, krydret med faglig alvor.
Yderligere oplysninger  
For yderligere information kontakt pædagogisk leder Gitte Elsborg Jensen på 26 18 14 22, mail gdj@viborg.dk
 
Løn og ansættelsesforhold 
I henhold til gældende overenskomst.
Se mere på www.vestervangskole.dk

Der forventes ansættelsessamtaler tirsdag den 24.11.2020