Teamleder


Social, Sundhed & Omsorg søger en teamleder til distrikt Heden.

Som teamleder for distrikt Heden kommer du til at indgå i et ledelsesteam sammen med distriktsleder og en anden teamleder. Sammen leder vi cirka 88 dygtige medarbejdere, der fagligt fordeler sig på sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og ufaglærte medarbejdere.

I ledelsesteamet arbejder vi aktivt hver dag med at have fokus på at styrke relationerne blandt medarbejderne og skabe rammer for det gode arbejdsmiljø, trivsel og motivation i hverdagen.

Vi skal være nærværende og tilgængelige for medarbejderne, for på den måde at skabe resultater i vores fælles interesse.

Det er vigtigt at arbejdsliv og fritidsliv går hånd i hånd, og at vi på den måde styrker medarbejdernes indsats begge steder.

Som teamleder skal du være lydhør over for medarbejdernes og borgernes perspektiver på vores fælles opgaveløsning og ud fra dette være med til at styrke sammenhængskraften og medarbejdernes evne til at tænke tværgående og flerfagligt i opgaveløsningen.

Som teamleder skal du desuden være med til at udvikle en moderne hjemmepleje, hvor velfærdsteknologiske indsatser, agile løsninger og ressource bevidsthed går hånd i hånd.
Du skal være med til at sikre kompetenceudvikling af medarbejderne, så vi sikrer, at alle lever op til de overordnede strategier og mål, og det er vigtigt, at du har stor faglig indsigt og kan agere sparringspartner for medarbejderne i dagligdagen.

Som teamleder kommer du til at stå for den daglige ledelse og drift af teamet, og du får medansvar for den faglige, administrative og økonomiske opgaveløsning i distriktet.

Vi ønsker os en teamleder som
  • Har en sundhedsfaglig baggrund og muligvis erfaring med ledelse.
  • Hvis du ikke har lederuddannelse skal du have lyst til at tage en.
  • Har erfaring med vagtplanlægning og også gerne med Nexus.
  • Vi forventer er god til at kommunikere og kan bevare overblikket i en travl hverdag.
  • Har godt humør, arbejdsglæde og engagement.

Om arbejdspladsen
Distrikt Heden i Karup, er en del af driftsområdet Hjemmepleje og hverdagsrehabilitering, som hører hjemme indenfor fagområdet Omsorg i Social, Sundhed & Omsorg. Omsorgsområdet beskæftiger i alt cirka 1.300 medarbejdere fordelt på tre driftsområder og en myndighedsafdeling.
Vores kerneopgave er ”at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet”.
Vi har stort fokus på ”at sætte det rigtige hold” om borgeren og at udvikle faglige kompetencer i forhold til opgaveløsningen. Desuden har vi løbende fokus på at udvikle den gode og attraktive arbejdsplads.

Ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget et nyt styringsgrundlag, kaldet Sammenhængsmodellen. Læs mere om at være ansat i Viborg Kommune på viborg.dk  
Job- og personprofil


Løn og ansættelsesvilkår 
Efter gældende overenskomst.

Yderligere information
For yderligere information om jobbet som teamleder er du velkommen til at kontakte distriktsleder Ane Gleerup på telefon 41 71 92 77.

Vi holder første samtalerunde den 11. november 2020 og anden samtalerunde den 24. november 2020. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en profilanalyse inden anden samtale.