Social og Sundhedshjælper

Fast stilling som Social og Sundhedshjælper
 
Vi søger uddannet social- og sundhedshjælper med fokus på at arbejde rehabiliterende inden for Serviceloven og delegeret indsatser fra sundhedsloven.

Hos os vil dine faglige og personlige kompetencer blive sat i spil, for at skabe et forløb, hvor borgerens sundhed er i fokus så har du lyst til at samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv, så er det lige præcis DIG vi har brug for i Hjemmepleje og Hverdagsrehabilitering Distrikt Bjerringbro.

          Vi kan tilbyde dig 
 • Nogle helt fantastiske kolleger
 • Varierende opgaver hos borgerne f.eks. Digi-rehab træning, klippekort og virtuel hjemmepleje
 • Mulighed for et tæt tværfagligt samarbejde omkring opgaveløsningen, da vi er flere fagligheder i huset
 • Et spændende arbejdsmiljø med fokus på faglighed, forskellighed, og udvikling i høj fart
 • Muligheder i ansættelse: primær dagvagt med aftenvagter, primær aftenvagt med dagvagter, alle med arbejde hver 2.weekend.

  Faglige kompetencer
 • Du er uddannet social og sundhedshjælper
 • Du har lyst til at lære og anvende teknologi i hverdagens opgaver
 • Du arbejder rehabiliterende, og indgår aktivt i sparring med kollegaer og ledere
 • Du har eller vil tillære dig kompetencer ud fra behovet i serviceloven og sundhedsloven

  Personlige kompetencer
 • Du er positiv, og bidrager til den gode stemning
 • Du vil bidrage til et godt og konstruktivt arbejdsmiljø
 • Du er aktiv og nysgerrig i din egen læring og videreudvikling som social- og sundhedshjælper
 • Du er ansvarsbevidst, og ønsker at samarbejde med en mangfoldig gruppe af kollegaer
 • Du udfører dine arbejdsopgaver med nærvær, ansvar og respekt for den enkelte borger
 • Du medvirker til at fremme, at vores borgere lever et aktivt liv
 • Du ønsker at have indsigt og medindflydelse på arbejdspladsens virke og udvikling 
 
Vi har KMD Nexus som omsorgssystem, men sikre dig den oplæring og brush-up der er nødvendig for anvendelse.
 
Hvis du kan se dig selv i dette, er det dig vi mangler.
Vi har lige nu ledig stilling som udgangspunkt 30 timer.
Kørekort er en betingelse for at komme i betragtning, egen bil er en fordel.
Samtaler afholdes løbende.
Ansættelse snarest, eller efter nærmere aftale.
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Efter gældende overenskomst. Har du spørgsmål til stillingen og arbejdspladsen, er du velkommen til at kontakte teamleder Joan B Jensen tlf. 20 62 12 45
eller teamleder Henrik Lykke Kyed tlf. 20 82 44 46