Pædagogisk assistent

Stillingsbetegnelse: pædagogisk Assistent Fuldtid/over 21 timer/under 21 timer: Deltid over 21 timer Tiltrædelsesdato: 1. november 2020 Kontaktperson: Ann Dupont Telefon: 8787 1535 Ansøgningsfrist dato: 7. oktober 2020

Solstrålen søger en pædagogisk assistent på 30 timer ugentlig pr. 1. november 2020

Solstrålen er en kommunal institution med en normering på ca. 60 børnehavebørn og består af 4 basisgrupper; Spire, Solsikke, Skovtrold og Smølfer.
Hver gruppe har en fast kontaktpædagog tilknyttet. Vi har til huse i det gamle Rådhus i Karup. Lokalerne er ny renoverede og funktionsopdelte, og indretningen har fokus på læringsmiljøer.
Her er skabt rum for bl.a. kreativitet, udfoldelse og fordybelse. Vi betragter børn som selvstændige individer, der skal lære ”at kunne livet”.
Vi vægter forældresamarbejde højt. Vi har derfor fokus på det lærende miljø, hvor det enkelte barns kompetencer styrkes.

 
Stillingsbeskrivelse
 • Arbejdsopgaverne vil være fordelt på flere børnegrupper
 • Du indgår i et tæt samarbejde med det pædagogiske personale samt forældrene
 • Du er en del af den samlede personalegruppe og deltager i alle møder og arrangementer for personalet
Vi forventer
 • At du har kendskab til relations arbejde
 • At du er anerkendende og positiv til din tilgang til arbejdet
 • At du har kendskab til Marte Meo principperne.
 • At du er robust, både fysisk og psykisk
 • At du er tydelig og har gennemslagskraft
 • At du er optimistisk og ikke lader dig slå ud, når det brænder på
   
Løn og ansættelsesforhold
 • Løn i henhold til gældende overenskomst.
 • Forud for evt. ansættelse skal der foreligge en børneattest / straffeattest.
 • Der kan læses mere om institutionen på vores hjemmeside.
 • Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler i uge 43