Socialpsykiatriske medarbejdere

Psykiatrien i Viborg Kommune søger en socialpsykiatrisk medarbejder og en barselsvikar

Psykiatrien i Viborg Kommune søger en socialpsykiatrisk medarbejder til Botilbuddet Guldblommevej 14-16. Desuden søges en barselsvikar i perioden 15. november 2020 til 15. juli 2021.
 
 • Den faste stilling er på 32 -37 timer pr. uge med tiltrædelse hurtigst muligt og senest 1. december.
 • Barselsvikariatet er på 37 timer pr. uge med tiltrædelse 15. november.
 • Fælles for begge stillinger er skiftende arbejdstider dag/aften/nat alle ugens dage. Der må forventes arbejde hver anden weekend af en varighed på 2 x 8 timer.
 
Om botilbuddet Guldblommevej
Botilbuddet Guldblommevej 14-16 yder døgndækket bostøtte til 24 borgere i nyere almennyttige boliger. Medarbejdernes kerneopgave er at medvirke til at fremme den enkelte borgers muligheder for at mestre og skabe mening i eget liv.

Vi arbejder ud fra en recoveryorienteret tilgang med fokus på social inklusion og aktivt medborgerskab. Omdrejningspunktet er mestring i eget liv og psykosocial rehabilitering i hverdagen. Vores byggesten og tværgående flerfaglige samarbejde er baseret på værdier ikke regler. Praksis er forankret i kvalitetsstandarder for socialområdet og bestilling på den enkelte borger fra myndighedsafdelingen.

I dagligdagen arbejder vi pædagogisk og socialfagligt ud fra delmål efter SMART-modellen og sundhedsfagligt ud fra de 12 sygeplejefaglige problemområder. Dokumentation og medicinhåndtering foretages i Sensum Bosted.
 
Opgaverne i det socialpsykiatriske område er af både pædagogisk, social- og sundhedsfaglig karakter, hvorfor vi ønsker vores teams tværfagligt sammensat. Vi søger derfor kollegaer, der matcher dette, dvs. pædagog, social- & sundhedsassistent, sygeplejerske eller ergoterapeut.
 

Vi forventer desuden, at vores fremtidige kollega
 • Har erfaring inden for det psykiatriske, pædagogiske, sociale eller sundhedsfaglige område.
 • Har gode samarbejdsevner.
 • Har fokus på opgaven og kan løse denne professionelt.
 • Kan arbejde struktureret og selvstændigt.
 • Kan bevare overblikket og træffe beslutninger i akutte og komplekse situationer.
 • Kan indgå i en ligeværdig dialog med borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.
 • Er udviklingsorienteret og fleksibel, herunder i forhold til arbejdstider.
 • Har gode kommunikative kompetencer, mundtlige som skriftlige.
 • Har kendskab til/flair for IT-baserede løsninger.
   
Til gengæld tilbyder vi
 • Udfordrende arbejdsopgaver med mulighed for faglig og personlig udvikling.
 • Et dynamisk og givende arbejdsmiljø.
 • Stor grad af medbestemmelse og ansvar.
 • Medindflydelse på egen arbejdstidsplan.
 • Engagerede kollegaer i et tværfagligt miljø.
 • En kultur hvor ledelse og samarbejde baseres på værdier.
 • Godt samarbejde med nabotilbud.
 • Teamdag/p-møder hver 6. uge.
 • Supervision og undervisning.
 • Mulighed for kurser/kompetenceudvikling.
 
Mere viden
Yderligere oplysninger kan ses på: www.guldblommevej14og16.viborg.dk
Spørgsmål besvares gerne ved henvendelse til afdelingsleder Karen Korsgaard Andersen på hverdage mellem kl. 08 og kl. 16 på telefon 30 31 52 35.


Løn og ansættelsesforhold 
I henhold til gældende overenskomst.
Ved ansættelse vil der blive indhentet referencer og straffeattest.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 19. oktober 2020.