Teamleder til handicapteamet i Familieafdelingen

Her er jobbet til dig, som brænder for at stå i spidsen for et team af fagligt kompetente, engagerede og dedikerede familierådgivere.

Viborg Kommune søger fra 1. december 2020 – eller snarest derefter – en teamleder til vores handicapteam i Familieafdelingen på Viborg Rådhus. Familieafdelingen består ud over handicapteamet af fremskudte socialrådgivere, en front, et flyverteam, et børneteam og et ungeteam.

Du kommer til at stå i spidsen for 12 fagligt stærke og kompetente socialrådgivere / socialformidlere inden for et komplekst, spændende og meningsgivende område, og du får en central rolle i koordineringen af indsatser i familier.  
 
Sammen med afdelingslederen og de fire øvrige teamledere er det din opgave at sætte nye standarder for samarbejde og udvikle fleksible muligheder i løsningen af vores kerneopgaver, så det kommer børn og unge i Viborg Kommune til gavn. 

Som teamleder har du ansvaret for den daglige personalemæssige og faglige ledelse i handicapteamet, herunder
  • Daglig ledelse af 12 dygtige og dedikerede medarbejdere – herunder prioritering af opgaver
  • Sikring af den daglige drift og deltagelse i f.eks. teammøder, visitationsmøder og tværgående arbejdsgrupper
  • Tværgående ledelsesopgaver
  • Implementering og opfølgning på ny lovgivning, politiske mål og andre ledelsesbeslutninger
  • At medvirke til et godt arbejdsmiljø
Vores ledelsesteam har fokus på fortsat udvikling af sammenhængskraften både internt i Familieafdelingen, på tværs af de kommunale afdelinger og eksternt i forhold til vores mange samarbejdspartnere.

Hvem er du
Vi forventer, at du har en socialfaglig baggrund, og det er en fordel, hvis du har kendskab til familieområdet og erfaring med myndighedsarbejdet i en kommunal forvaltning.
 
Du ser dig selv som en fagligt kompetent og handlekraftig teamleder. Du har allerede erfaring med ledelse og har måske også en lederuddannelse – ellers er du parat til at begynde på en. Du trives med at være en aktiv del af et ledelsesteam og er stærk i at navigere i en politisk styret organisation. Du lægger vægt på at være en god sparringspartner for rådgiverne i dit team, og du indgår i en respektfuld dialog med borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere.
 
Som person har du empati og forstår, hvad det kan medføre at arbejde i felt, hvor der er mange følelser og interesser indblandet. Du kan tage beslutninger, og du står ved dem – også dem, som ikke nødvendigvis er populære.
 
Om vores arbejdsplads
Familieafdelingen beskæftiger sig primært med myndighedsopgaver inden for børn- og unge i aldersgruppen 0-23 år.
 
Vi arbejder helhedsorienteret og har fokus på progression hos barnet/den unge. Vi tror på, at vi i samarbejde med barnet/den unge og familien samt relevante samarbejdspartnere har de bedste muligheder for at lykkes med vores indsatser. Derfor vægter vi det tværfaglige samarbejde højt.

Vores udviklingsfokus den kommende tid vil bl.a. være følgende
  • Sikre et fortsat fokus på progression hos barnet/den unge
  • Styrke samarbejdsrum og samarbejdsrelationer på tværs – både for medarbejdere og ledelse
  • Løbende at højne kvaliteten i sagsbehandlingen med fokus på inddragelse, ikke mindst af børneperspektivet

Om ledelse i Viborg Kommune
Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
 
Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget et nyt styringsgrundlag, kaldet Sammenhængsmodellen. Læs mere om at være ansat i Viborg Kommune på viborg.dk

Løn og ansættelse
Løn og ansættelsesvilkår ifølge gældende overenskomst.
Forud for evt. ansættelse indhenter vi en børne- og straffeattest.

Ansøgningsfrist
Frist for ansøgning er den 4. oktober 2020.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 20. oktober 2020 og anden samtalerunde den 27. oktober 2020.
Ansøgere, der går videre til anden samtale, får lavet en profilanalyse inden anden samtale. Du skal sætte tid af til en tilbagemelding på din profilanalyse 22. oktober fra kl. 12 eller d. 23. oktober fra kl. 11.
 
Få mere at vide om stillingen
Læs mere om stillingens som teamleder for handicapteamet i Familieafdelingen i job- og kompetenceprofilen
Du er også velkommen til at kontakte afdelingsleder i Familieafdelingen, Lotte Jul Andersen på 87 87 76 73.