Social- og sundhedsassistent - fast dagvagt

Viborg Kommune - Hjemmeplejen Vesterparken

Viborg Kommune - Hjemmeplejen Vesterparken

Trives du med udfordringer og faglig udvikling af dine kompetencer?
Brænder du for et arbejde i tæt samarbejde med borgeren i borgerens eget hjem?
Så tilbyder vi DIG muligheden for at blive vores nye kollega indenfor et spændende ældreområde i udvikling.

Tiltrædelse
Snarest eller efter aftale, søger vi en social- og sundhedsassistent til Hjemmeplejen distrikt Vesterparken, Viborg Kommune. Der er tale om en fast stilling i dagvagt - weekendarbejde hver tredje + 12 weekend i et 12 ugers rulleplan– timeantal kan aftales så det tilpasses dine ønsker.
 
Distrikt Vesterparken
Består af to plejeteams og et sygeplejeteam og dækker den nordvestlige del af Viborg By. Alle teams arbejder tværfagligt sammen på tværs af faggrupper med udgangspunkt i borgerprofiler ift. borgerne mødes af rette faglighed og personlige kompetencer.
Vi har fokus på velfærdsteknologi i såvel hjemmepleje som sygepleje og træning og benytter i den forbindelse Skærm løsning i hele Viborg Kommune, hvilket betyder at nogle borgere får helt eller delvis deres ”besøg” via en skærm.
Vi har jf. sundhedsaftalen stor fokus på tidlig opsporing via TOBS og triagering af borger via tavlemøder og handleplansmøder for blandt andet at kunne ”sætte ind” i tide men også for at undgå unødige indlæggelser.

Vi tilbyder
 • Et tværfagligt samarbejde om borgeren.
 • En afvekslende og til tider tempofyldt hverdag præget af spændende faglige udfordringer.
 • God introduktion og imødekommende kolleger.
 • Team-samarbejde.
 • God kollegial sparring.
 • Medindflydelse og frihed under ansvar.
 • En arbejdsplads hvor værdier som mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod vægtes højt
 • Et arbejdsfællesskab, hvor vi vægter fleksibilitet, nærhed og humor højt.
 
Vi forventer, at du
 • Kan arbejde selvstændigt inden for eget kompetenceområde og har lyst til og ser værdien i at arbejde tværfagligt til gavn for borgeren.
 • Er anerkendende i dit samarbejde med andre.
 • Tager ansvar, både personligt og fagligt.
 • Har et respektfuldt og positivt menneskesyn, og at du arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i den enkelte borgeres prioriteter og ressourcer.
 • At du bidrager aktivt til et godt arbejdsklima.
 
Vi glæder os til at modtage din ansøgning
 
Løn og ansættelsesvilkår

Efter gældende overenskomst.