Dagplejeleder - genopslag

Har du mod på at udvikle dagplejen i samspil med medarbejdere og lederkolleger?
- Så er du måske den nye leder af dagplejen i Område Sydøst.

Om dagplejen i Område Sydøst
Vi er et velfungerende dagplejeområde med ca. 35 dagplejere og tre dagplejepædagoger, som alle har stort engagement, stabilitet, høj faglighed og mangfoldighed.
Vi tager os af Ca.140 børn, som hver dag har glæde af et tilbud i hjemlige og overskuelige rammer. 

Som dagplejeleder
Bliver du en direkte leder for alle medarbejderne, og det bliver en af dine hovedopgaver at understøtte udviklingen af dagplejen i Område Sydøst sammen med dine lederkolleger og medarbejderne. Det sker med afsæt i vores aktuelle opgaver og prioriteringer, herunder arbejdet med den styrkede pædagogiske læreplan. Gennem faglig sparring og i samarbejde med dagplejepædagogerne er det din opgave at sikre, at mangfoldigheden blomstrer, og de særlige styrker ved dagplejen udfolder sig.   

Du har base i et aktivitetshus i Bjerringbro sammen med dagplejepædagogerne. Her holder også nogle af dagplejens legestuegrupper til. Aktivitetshuset ligger lige op ad skoven og ved siden af Skovbørnehaven i Bjerringbro, som er et af børnehusene i området.

Om dig
Vi forestiller os, at du er uddannet pædagog og har erfaring og viden fra 0 - 3 årsområdet. Hvis du har erfaring med dagpleje, er det en fordel.
Du har ledelseserfaring og udøver synlig og nærværende faglig ledelse tæt på praksis. Din ledelsesstil er anerkendende og afspejler et inkluderende menneskesyn.

Hvis du ikke allerede har en lederuddannelse, er du frisk på at gå i gang med at tage en.
Vi tror, du vil sige om dig selv, at du er god til at motivere andre, og at du kan samle medarbejderne og forældrene om at udvikle dagplejen.

Blandt dine personlige kompetencer håber vi, at du har
  • Evne til at overskue og prioritere
  • Blik for at involvere og uddelegere
  • Beslutningskraft – og evne til at stå fast, når det er nødvendigt.

Om ledelse på arbejdspladsen
Som leder af dagplejen Område Sydøst refererer du til områdelederen for Område Sydøst. Du har det pædagogiske, personalemæssige og økonomiske ansvar for dagplejen med den nødvendige sparring og støtte fra områdelederen, ledelsesteamet og administrationen.
Du bliver en del af områdets lederteam, som består af en områdeleder og fire børnehusledere. I ledertemaet sætter vi fælles retning og laver prioriteringer – også økonomisk – med fokus på hele området.


Om ledelse i Viborg Kommune
Vores fælles ledelsesmæssige tilgang er, at ledelse er noget, vi skaber sammen gennem kurs, koordinering og commitment. Vi samarbejder om fælles opgaver, og det er en forventning, at vi kan træde ind i hinandens områder og tage ledelse på en opgave, som vi har ansvar for. Du skal derfor være indstillet på at samarbejde på tværs og løse opgaver, som ikke alene vedrører dagplejen.
Du vil desuden indgå i et fagligt netværk med ledere af dagplejen fra de øvrige områder.

Som leder i Viborg Kommune bliver du en del af en stor og mangfoldig, politisk styret organisation, hvor ledelse bygger på vores personalepolitiske værdier – Mangfoldighed, Ordentlighed, Dygtighed = MOD, Viborg Kommunes ledelsesgrundlag og MED-aftale.
Viborg Kommune ønsker at skabe mere helhed og sammenhæng for borgerne. Derfor har byrådet vedtaget et nyt styringsgrundlag, kaldet Sammenhængsmodellen. Læs mere om at være ansat i Viborg Kommune her 

Få mere at vide om stillingen
Få mere baggrund og fakta om stillingen i job- og kompetenceprofilen her 

Vil du vide mere om jobbet som leder af dagplejen i område Sydøst, er du velkommen til at kontakte områdeleder Anne-Mette Marling på telefon: 30 85 89 92
eller mail: a4m@viborg.dk  

Løn og ansættelse
Løn efter gældende overenskomst og lokalaftale.
Ved ansættelse bliver der indhentet straffe- og børneattest.

Samtaler
Vi holder første samtalerunde den 29. september 2020 og anden samtalerunde den 8. oktober 2020. Kandidater, der går videre til anden samtale, får lavet en profilanalyse inden anden samtale. Vi aftaler nærmere, hvornår du får tilbagemeldingen på profilanalysen.