Sygeplejerske

Da en af vores dygtige sygeplejersker skal flytte til udlandet, søger vi i distrikt Heden en sygeplejerske der vil være vores nye kollega. Stillingen ønskes besat fra den 1. oktober 2020.

Det vil være en fast stilling, og det ugentlige timeantal vil være på 30 - 37 timer alt efter dit behov.

Stillingen er udelukkende dagvagter, med arbejde hver 4. eller 5. weekend afhængig af dine ønsker.  
I weekenderne vil der som udgangspunkt være 3 sygeplejersker på arbejde sammen i distriktet.

Du vil som få primært indmødested i Karup/Frederiks.
 
I distrikt Heden arbejder vi ud fra Viborg Kommunes værdigrundlag, der bygger på værdierne:
mangfoldighed, ordentlighed, dygtighed og mod.

Vi arbejder hele tiden med at øge det faglige fokus ind i den fælles opgaveløsning, hvor vi arbejder frem mod at sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter og social-og sundhedshjælpere skal arbejde tæt sammen for at løse kerneopgaven som er ”samarbejde med borgeren om et selvstændigt, meningsfuldt og aktivt liv – hele livet.”

Vi har stort fokus på det gode arbejdsmiljø og arbejder aktivt med det hver dag, så du møder en arbejdsplads med engagerede kollegaer der prioriterer dialogen og samarbejdet højt. Vi er hinandens forudsætninger for den gode opgaveløsning og det gode arbejdsmiljø.
 

Vi kan tilbyde en arbejdsplads med
 
 • et stort flow af borgere og mange faglige udfordringer
 • plads til faglig og personlig udvikling, hvor dialog og samarbejde er i højsæde
 • et godt arbejdsmiljø
 • et meget engageret medarbejderteam med mange visioner og høj faglighed
 

Vi glæder os til en ny kollega der
 
 • er uddannet sygeplejerske
 • ønsker at være med til at sikre en høj kvalitet for vore borgere
 • er god til at samarbejde, arbejde målrettet, er fleksibel og visionær
 • har et godt humør, arbejdsglæde og engagement
 • er stærk ift. dokumentation, gerne med kendskab til omsorgssystemet Nexus, men ingen forudsætning.
 • tager ansvar, både personligt og fagligt
 • har et respektfuldt og positivt menneskesyn, og at du arbejder ud fra den rehabiliterende tankegang med udgangspunkt i den enkelte borgeres prioriteter og ressourcer.
 

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger fås hos distriktsleder Ane Gleerup på telefon 4171 92 77.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt 28.august 2020.